Anmäl misstankar om korruption, övergrepp och utnyttjande av barn och personer i beroendeställning

Vad räknas som korruption, övergrepp och utnyttjande av barn och personer i beroendeställning

Svalorna Latinamerika definierar korruption som felanvändning av tilldelad eller anförtrodd makt för egen personlig vinning, vilket skapar en illegal och otillbörlig profitering. Grundläggande krav för alla utvecklingsprogram är nolltolerans mot korruption samt övergrepp och utnyttjande av barn och personer i beroendeställning.

Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp. Svalorna LA anser att alla övergrepp innebär kränkningar av barns rättigheter och att alla barn, oavsett kön, ras, funktionsvariation, ursprungsland eller religiös övertygelse har rätt till att få sina rättigheter tillgodosedda enligt Barnkonventionen artikel 19.

Anmälan

Vänligen anmäl om du misstänker, eller har kännedom om, att någon eller några personer inom Svalorna Latinamerikas program på felaktigt vis använder sig av tilldelad eller anförtrodd makt för egen personlig vinning, eller för övergrepp och utnyttjande av barn. Detta gäller Svalorna Latinamerikas arbete samt det arbete som utförs av våra samarbetsorganisationer i programländerna. Kontakta i första hand en medarbetare eller programrepresentant men denna sida är ett alternativ om du vill anmäla en oegentlighet anonymt.

Skicka din anmälan

Anmälan kan ske anonymt.

I sista steget i din anmälan, kan du dock frivilligt välja att lämna kontaktuppgifter. Dessa används i så fall enbart om Svalorna Latinamerika vill ha kompletterande uppgifter. Din klagomålsrapport tas emot av den person inom vår organisation som ansvarar för klagomål och antikorruption.

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika