Vår nya ordförande har ordet!

Latinamerika, Sverige | svalornauser | 02-06-2020

Under 2019 firade vi 60 fantastiska år av insatser för att främja mänskliga rättigheter och demokrati i Latinamerika. Nu, en bit in på det nya året och det nya decenniet, kan vi konstatera att världen befinner sig i ett exceptionellt läge. Det är lätt att känna att livet på många sätt har satts på paus. Att framtiden känns oviss, men det går inte nog att betona hur viktigt det är att fortsätta vårt arbete för mänskliga rättigheter.

I Latinamerika, där hösten på många håll präglades av sociala och politiska oroligheter, prövas befolkningen nu ytterligare i sviterna av coronapandemin. I konflikt- och krissituationer ökar våld, sexuellt våld och ojämlikhet. De grupper som redan lever i utsatthet drabbas ofta extra hårt, särskilt utsatta är kvinnor och barn. 

I våra program i Bolivia, Nicaragua och Peru är det just kvinnor och barns rättigheter som står i centrum. Vi fortsätter arbeta för att motverka könsbaserat våld, barnsexhandel och för att bygga kapacitet hos våra målgrupper att utkräva sina rättigheter. Stödet från er medlemmar är en grundpelare för möjligheten att fortsätta detta arbete. Med gemensamma krafter och målmedvetenhet vi har möjligheten att skapa positiv förändring.

Det är en spännande tid att ta över som ordförande. Tack för förtroendet. Jag är säker på att vi, trots de utmaningar vi står inför, tillsammans kommer kunna fortsätta bidra till en hållbar och inkluderande utveckling.

Caroline Björkdahl, styrelseordförande, Svalorna Latinamerika

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika