Tag Archives: RedAda

Bolivia: Självhjälpsgrupper mot könsbaserat våld

Bolivia, Red Ada, Suma Thakhi II | Utlandspraktikant | 30-10-2017

År 2016 rapporterades runt 31 kvinnomord i La Paz och El Alto (Cuantasmas 2017), en oroande siffra. Detta trots de rättsliga åtgärder landets regering har vidtagit under de senaste åren, så som lag 348.

– Problemet ligger i hur man tillämpar denna lag. Det har pratats om center dit kvinnor borde gå för att få information och psykologisk hjälp, men det finns inte resurser. Om det ekonomiska och sociala stödet inte finns, kommer inte mycket hända, förklarar Gerardo Luna, Suma Thakhi IIs programkoordinatör.

Gerardo Luna, Suma Thakhi IIs programkoordinatör

Gerardo Luna, Suma Thakhi IIs programkoordinatör

Lag 348 är inriktad på att ge kvinnor ett liv fritt från våld, bland annat specificeras att kvinnomord kommer att straffas med 30 år fängelsetid, det högsta straffet i Bolivia. Det var det bolivianska folket som krävde denna lag av regeringen till följd av de många brott mot kvinnor som har skedde, minns Gerardo.

Gioconda Gutierrez, administratör för Svalorna LA

Gioconda Gutierrez, administratör för Svalorna LA håller i ett dokument om lagen 348, en stor framgång för kvinnorna i Bolivia; en lag som enligt många dock inte lever upp till dess förväntningar 

Svalorna LA:s samarbetsorganisation Red Ada har inom ramen för programmet Suma Thaki II skapat självhjälpsgrupper för unga kvinnor och unga män, med målet att förse deltagarna med verktyg för att förebygga könsbaserat våld. Självhjälpsgrupperna bygger på att deltagarna under ett antal möten får diskutera och prata om sina erfarenheter relaterade till våld, för att lära sig och hjälpa varandra hitta möjliga lösningar på detta stora samhällsproblem.

– Ibland är det själva samhället som döljer våldet, genom att ursäkta det med kulturella idéer som att mannen är den som dominerar och den som vet bäst, förklarar Suma Thakhi IIs programkoordinatör.

I självhläpsgrupper skapas det lugn atmosfär där deltagarna kan känna sig trygga

Inom självhjälpsgrupperna skapas det lugna atmosfärer där deltagarna kan känna sig trygga för att prata om jobbiga situationer eller känslor

Dessutom lär sig ungdomarna att identifiera vad som är våld och att det inte nödvändigtvis behöver vara fysiskt, utan att det även kan vara psykiskt våld. Den största framgången med grupperna är att ungdomarna lär sig att bryta tystnaden kring de många våldsbrott de har upplevt, vilket är det första steget mot förändring.

Foto & text: Daniela Rodriguez, praktikant, Bolivia

Bolivia: Ett kollektiv för förändring

Bolivia | Utlandspraktikant | 13-08-2016

Ungdomar förbereder inför mötet

Ungdomar förbereder inför mötet. Foto: Frej Berglund

 Bolivia: Ett kollektiv för förändring

Vid grannskapets möteslokal står tre ungdomar och sätter upp ballonger. Ett A3-papper där det för hand står ”Fortalecimiento Interno*, Vision Juvenil AVE” är uppsatt ovanför porten. Vision Juvenil AVE (AVE) är en organisation som varit aktiv i Cosmos 79, El Alto, sedan 2013 och som stöds av Svalorna La via organisationen Red Ada under programmet Suma Thakhi II. I början ägnade sig AVE åt fortbildning inom familjer och grannskapet utifrån vad de benämner som ”El buen trato”, vilket bäst går att översätta som ”det goda uppförandet”. AVE:s skapare och nuvarande ordförande Silvia Quispe berättar att El buen Trato är en metod för att lyfta fram bra egenskaper hos människor: en ska vara kamratlig, inte skrika och genom ömhet och uppmuntran synliggöra de våldsamma relationer som präglar många familjers tillvaro i EL Alto.

– Vi arbetar även med machismo, sexuell mångfald och det vi pratat om nu, våld inom parrelationer. Det är viktiga frågor. Vi unga måste tänka på vad vi vill ha för samhälle. Vi vill förändra, få bort El mal trato**  (dåliga uppförandet), säger Vanessa Paxi Loza, 17, en av  AVE’s initiativtagare.

Idag hålls det möte för nya medlemmar. Ett tiotal ungdomar har slagit sig ned på avlånga bänkar uppradade längst väggarna. Silvia välkomnar alla och sätter på en film om våld i parrelationer som följs upp med diskussion. Någon föreslår att våld även kan vara att hindra sin partner från att träffa gamla vänner. En annan håller med och säger att svartsjuka leder till aggressivt beteende.

Våldets cirkel

Våldets cirkel. Foto: Frej Berglund

– Vi här kan förena våra styrkor, vi kan och vi vill förändra utifrån de frågor som vi arbetar för och som organisationen står för. Vi försöker att utbilda genom lek, säger Carolina Troche Poma, 22,  medlem sedan 1 månad tillbaka.

Efter samtalen så är det just lek som står i fokus. Vi går ut på innergården och ägnar den sista timmen åt olika gruppaktiviteter; alla får varsin sticka att stoppa i munnen, en ring ska sedan föras från den ena stickan till den andra – det är en intim lek och kvävda skratt ekar ut över kosmos 79:s tomma gator.

Efter mötet blev det lek

Efter mötet blev det lek. Foto: Frej Berglund

– Vi pratade om ämnen som man inte pratar om och det bästa med allt är att jag träffat massa nya vänner. Vi är enade för samma sak. Jag och de nya bekantskaperna här är ett kollektiv för förändring, säger 21-åriga Eduars Mamani Alvarado.

Frej Berglund, Infopraktikant Bolivia

* Fortalecimiento Interno: Stärkande av det inre

** El maltrato är aggressivitet, ohjälpsamhet, att skrika, vara okamratlig och  hårdhänt.