Tag Archives: mödrar

Peru: Morsdagsfirande och kvinnors rättigheter

jämställdhet | svalornauser | 26-05-2019

Under morsdagsfirandet på skolan i Viraco berördes teman om kvinnors rättigheter och könsrelaterat våld. Teman som fortfarande kan vara svåra att prata om, men som är nödvändiga för att nå ut till de som är drabbade.

Morsdag uppmärksammas stort i Peru, en dag för familjen, där man spenderar tid och äter tillsammans. Dagen uppmärksammas även i skolorna där mammorna bjuds in för att titta på uppvisningar och delta i tävlingar. I skolan i Viraco bjöds det på dans, dikter och teater och klasserna hade utlottning av olika presenter.

Svalorna Latinamerikas landsbygdsutvecklingsprogram var med och stöttade skolans elevråd i tävlingen de höll i. Tanken var att ta tillfället i akt och belysa viktiga teman relaterade till jämställdhet under en dag som förknippas starkt med kvinnor och deras roll som mödrar. Tävlingen gick ut på att mammorna som deltog skulle designa en plansch som berörde kvinnors rättigheter och könsrelaterat våld. Planscherna visades sedan upp för alla som deltog under ceremonin och bedömdes utifrån design, budskap, kreativitet och tydlighet. ”Det är dags att få ett slut på våldet, låt dig inte bli tystad, Anmäl!”, stod det på den plansch som vann tävlingen.

Kvinnors rättigheter och könsrelaterat våld är ämnen som landsbygdsutvecklingsprogrammet jobbar med i Castilla Media då våld i hemmet fortfarande är vanligt förekommande. Enligt regional statistik är regionen Arequipa, i vilken Castilla Media ingår, på andra plats nationellt vad gäller anmälningar om våld i hemmet och sexuellt våld.* Att öppna för diskussion och använda sig av event för att belysa problemet är därför en viktig del i strategin för att nå ut till befolkningen om att våld i hemmet inte är accepterat, att de kvinnor som utsatts inte är ensamma och att det finns hjälp att få för den som behöver. 

Villemo Tomasdotter, praktikant, Peru

*Statistik tagen från rapporten ”Peru: Indicadores de violencia familiar y sexual, 2009-2018” framtagen av det Nationella institutet för statistik och information


Elever från lågstadiet har en dansuppvisning under morsdagsfirandet.
Foto: Villemo Tomasdotter