Tag Archives: Jämställdhet

Personporträtt: Valeria

Könsbaserat våld, Kvinnors Rättigheter, Personporträtt, Våldsbekämpning | svalornauser | 22-10-2020

Valeria är deltagare i DEDENANs utvecklingsprogram i Nicaragua.

Svalorna Latinamerikas utvecklingsprogram i Nicaragua kallas DEDENAN. I programmet ingår flera lokala samarbetsorganisationer som jobbar aktivt med kvinnor, barn och ungdomar för att motverka barnsexhandel och våld i hemmen. Läs Valerias tankar om hennes deltagande.


– Jag är 15 år och kommer från Telica som ligger i västra delen av Nicaragua. Här bor jag med min lilla familj som består av mig, min mamma och min bror, och en frånvarande pappa.

I det samhället vi lever i idag är det en utmaning och en sorglig verklighet att vara tjej. Över hela landet utsätts tjejer för alla typer av våld mot sin fysiska, emotionella och sexuella integritet och till med mot sitt egna liv.

Jag har dock haft tur, jag har inte utsatts, diskriminerats eller berövats av någonting och jag lärde mig tidigt att flickor och pojkar har samma rätt att utöva sina rättigheter och att vi alla har lika möjligheter att uppnå allt det vi vill.

Jag har varit en del av utvecklingsprogrammet DEDENANs tredje fas sedan starten 2018 och det har betytt jättemycket för mig. Jag har fått ny betydelsefull kunskap, verktyg för att förebygga alla typer av våld och sexhandel och möjligheten att stärkas som ungdom. Både min självkänsla och mitt självförtroende har förbättrats och jag har lärt mig att jag är huvudpersonen i min egen utveckling och äger mina egna tankar och beslut. De här lärdomarna och erfarenheterna delar jag med mig av till familj, vänner och grannar och tanken på att jag nu kan hjälpa andra flickor, pojkar och personer i mig omgivning fyller mig med glädje.

Citat av Valeria Del Carmen Tercero Mendoza
Översatt av Linn Thullberg

Peru: Morsdagsfirande och kvinnors rättigheter

jämställdhet | svalornauser | 26-05-2019

Under morsdagsfirandet på skolan i Viraco berördes teman om kvinnors rättigheter och könsrelaterat våld. Teman som fortfarande kan vara svåra att prata om, men som är nödvändiga för att nå ut till de som är drabbade.

Morsdag uppmärksammas stort i Peru, en dag för familjen, där man spenderar tid och äter tillsammans. Dagen uppmärksammas även i skolorna där mammorna bjuds in för att titta på uppvisningar och delta i tävlingar. I skolan i Viraco bjöds det på dans, dikter och teater och klasserna hade utlottning av olika presenter.

Svalorna Latinamerikas landsbygdsutvecklingsprogram var med och stöttade skolans elevråd i tävlingen de höll i. Tanken var att ta tillfället i akt och belysa viktiga teman relaterade till jämställdhet under en dag som förknippas starkt med kvinnor och deras roll som mödrar. Tävlingen gick ut på att mammorna som deltog skulle designa en plansch som berörde kvinnors rättigheter och könsrelaterat våld. Planscherna visades sedan upp för alla som deltog under ceremonin och bedömdes utifrån design, budskap, kreativitet och tydlighet. ”Det är dags att få ett slut på våldet, låt dig inte bli tystad, Anmäl!”, stod det på den plansch som vann tävlingen.

Kvinnors rättigheter och könsrelaterat våld är ämnen som landsbygdsutvecklingsprogrammet jobbar med i Castilla Media då våld i hemmet fortfarande är vanligt förekommande. Enligt regional statistik är regionen Arequipa, i vilken Castilla Media ingår, på andra plats nationellt vad gäller anmälningar om våld i hemmet och sexuellt våld.* Att öppna för diskussion och använda sig av event för att belysa problemet är därför en viktig del i strategin för att nå ut till befolkningen om att våld i hemmet inte är accepterat, att de kvinnor som utsatts inte är ensamma och att det finns hjälp att få för den som behöver. 

Villemo Tomasdotter, praktikant, Peru

*Statistik tagen från rapporten ”Peru: Indicadores de violencia familiar y sexual, 2009-2018” framtagen av det Nationella institutet för statistik och information


Elever från lågstadiet har en dansuppvisning under morsdagsfirandet.
Foto: Villemo Tomasdotter