Tag Archives: El Alto

Bolivia: Ett kollektiv för förändring

Bolivia | Utlandspraktikant | 13-08-2016

Ungdomar förbereder inför mötet

Ungdomar förbereder inför mötet. Foto: Frej Berglund

 Bolivia: Ett kollektiv för förändring

Vid grannskapets möteslokal står tre ungdomar och sätter upp ballonger. Ett A3-papper där det för hand står ”Fortalecimiento Interno*, Vision Juvenil AVE” är uppsatt ovanför porten. Vision Juvenil AVE (AVE) är en organisation som varit aktiv i Cosmos 79, El Alto, sedan 2013 och som stöds av Svalorna La via organisationen Red Ada under programmet Suma Thakhi II. I början ägnade sig AVE åt fortbildning inom familjer och grannskapet utifrån vad de benämner som ”El buen trato”, vilket bäst går att översätta som ”det goda uppförandet”. AVE:s skapare och nuvarande ordförande Silvia Quispe berättar att El buen Trato är en metod för att lyfta fram bra egenskaper hos människor: en ska vara kamratlig, inte skrika och genom ömhet och uppmuntran synliggöra de våldsamma relationer som präglar många familjers tillvaro i EL Alto.

– Vi arbetar även med machismo, sexuell mångfald och det vi pratat om nu, våld inom parrelationer. Det är viktiga frågor. Vi unga måste tänka på vad vi vill ha för samhälle. Vi vill förändra, få bort El mal trato**  (dåliga uppförandet), säger Vanessa Paxi Loza, 17, en av  AVE’s initiativtagare.

Idag hålls det möte för nya medlemmar. Ett tiotal ungdomar har slagit sig ned på avlånga bänkar uppradade längst väggarna. Silvia välkomnar alla och sätter på en film om våld i parrelationer som följs upp med diskussion. Någon föreslår att våld även kan vara att hindra sin partner från att träffa gamla vänner. En annan håller med och säger att svartsjuka leder till aggressivt beteende.

Våldets cirkel

Våldets cirkel. Foto: Frej Berglund

– Vi här kan förena våra styrkor, vi kan och vi vill förändra utifrån de frågor som vi arbetar för och som organisationen står för. Vi försöker att utbilda genom lek, säger Carolina Troche Poma, 22,  medlem sedan 1 månad tillbaka.

Efter samtalen så är det just lek som står i fokus. Vi går ut på innergården och ägnar den sista timmen åt olika gruppaktiviteter; alla får varsin sticka att stoppa i munnen, en ring ska sedan föras från den ena stickan till den andra – det är en intim lek och kvävda skratt ekar ut över kosmos 79:s tomma gator.

Efter mötet blev det lek

Efter mötet blev det lek. Foto: Frej Berglund

– Vi pratade om ämnen som man inte pratar om och det bästa med allt är att jag träffat massa nya vänner. Vi är enade för samma sak. Jag och de nya bekantskaperna här är ett kollektiv för förändring, säger 21-åriga Eduars Mamani Alvarado.

Frej Berglund, Infopraktikant Bolivia

* Fortalecimiento Interno: Stärkande av det inre

** El maltrato är aggressivitet, ohjälpsamhet, att skrika, vara okamratlig och  hårdhänt.