Samarbeta med oss

Svalorna Latinamerika har flera olika företagssamarbeten och stödet är värdefullt och en förutsättning för verksamheten i Latinamerika.Vill du eller ditt företag inleda ett samarbete med Svalorna Latinamerika så finns det olika sätt att engagera sig för organisationen.

Bli företagsvän

Genom att bli företagsvän bidrar företaget årligen till insamlingen med mellan 10 000 till 100 000 kr. Vi informerar om vårt samarbete genom organisationens egna kommunikationskanaler och företaget får ta del av organisationens nyhetsbrev och information om samarbetet får synas på företagets kommunikationskanaler.

Bli företagssponsor

För att bli företagssponsor bidrar företaget årligen till insamlingen med mer än 100 000 kr. Vi informerar och anordnar gemensamma evenemang och kampanjer och företaget får ta del av organisationens nyhetsbrev. Organisationens logga och information om samarbetet får synas på företagets kommunikationskanaler.

Bli huvudsponsor

För att bli huvudsponsor bidrar företaget årligen till Svalorna Latinamerikas insamling med mer än 300 000 kr. Vi planerar och genomför gemensamma evenemang och kampanjer som vi utformar tillsammans. Företaget får ta del av organisationens nyhetsbrev och andra relevanta verksamhetsrapporter. Organisationens och företaget logga och information om samarbetet finns tillgängligt för alla relevanta trycksaker och kommunikationskanaler.

Kontakta oss

Hör av dig till oss på telefonnummer 08-642 16 96 eller mejla info@svalorna.se

Aktuella samarbeten

Billströmska Folkhögskolan

Billströmska folkhögskolan anordnar kursen De ungas rätt – Global rättvisa en kurs där studenterna lär sig om såväl
globala frågor som spanska. En del av kursen tillbringar studenterna i Bolivia. Vi på Svalorna LA samarbetar med
De ungas rätt-kursen varje år, ett samarbete som ger oss mycket glädje.

Foto av:
Billströmska folkhögskolan

Så här skriver Billströmska folkhögskolan själva på sin hemsida om
kursen De ungas rätt:

De ungas rätt – Global rättvisa – är en ettårig resandekurs med fokus på engagemang i frågor om social rättvisa och miljörättvisa. Vi lär oss om grundläggande globala frågor och studerar politiska ideologier, aktivism och sociala rörelser. Under hösten tittar vi närmare på hur ungdomar engagerar sig i Sverige genom att praktisera på olika ungdomsorganisationer; och under våren åker vi till Bolivia och jämför ungdomars engagemang för rättvisa där. Spanska är en viktig del i kursen, liksom studier i Latinamerikakunskap.Ett effektivt sätt att både berätta om och skapa engagemang är att filma – därför satsar vi på att ge grundläggande och inspirerande kunskaper i filmandets konst.

För mer information om kursen, kontakta Billströmska folkhögskolan på telefon 0304-67 65 70 och fråga efter Gunilla Forsman eller Petra Strååt alternativt skicka ett mail till info@billstromska.fhsk.se

Lärarförbundet i Sundsvall

Örjan Hansson Läromedel

Örjan Hansson Läromedel AB genom spanskaboken Gracias! I Boken kan du läsa om Leidi och vår verksamhet i Peru.

Världens Resor

Världens Resor som anordnar resor till bland annat Peru och Bolivia och där du som re
till dessa länder har möjlighet att besöka våra verksamheter.

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika