Välkommen till praktikantbloggen

I den här bloggen skriver våra utlandspraktikanter om sina erfarenheter från våra utvecklingsprogram i Latinamerika. Från februari till juni 2019 befinner sig Beata, Elsa, Emelie, Linnea och Tilda i Bolivia och Love, Ida och Villemo i Peru. Följ deras tid i länderna här!

Peru: 4 000 nya avokadoträd till byn Yato

jordbruk, Klimatförändringar, Landsbygdsutveckling, Miljö, Peru, Programa de Desarrollo Rural | svalornauser | 26-03-2019

Odlingsföreningen Senor de la Peña i byn Yato har varit ansluten till Svalorna Latinamerikas lantbruksutvecklingsprogram (PDR) sedan ett år tillbaka. Representanter för programmet utbildar föreningens medlemmar i hållbart jordbruk. Deras första projekt är en avokadoodling!

-Det här är en stor dag för oss. Som du ser är alla glada och hjälps åt med det tunga arbetet, säger Vilma Soto Vera, ordförande i odlingsföreningen i Yato.

Ordförande Vilma (till höger) tillsammans med två andra kvinnor i föreningen

Klockan är 05:30 och förflyttningen av 4 000 avokadoplantor pågår för fullt. Senor de la Peña består av 15 hushåll, vilka alla delar på dessa plantor. De har odlat plantorna i små påsar i ett odlingstält hos en av medlemmarna i föreningen. Nu är det dags att plantera de små träden i jorden. Alla hjälps åt att bära plantorna ner till vägen. Sedan fraktas de med lastbil till var och en av medlemmarnas odlingsmarker. Stämningen är god.

Efter lunch visar jordbruksingenjören Ricardo Manrique hur avokadoplantan planteras på bästa sätt och vilka andra grödor plantan trivs ihop med. Det ställs mycket frågor och medlemmarna är med och planterar den första plantan. Efter att plantorna är i jorden är nästa steg att installera ett tryckbevattnings system. Tryckbevattning är en teknik som leder vatten direkt till varje planta, vilket innebär mindre vattenanvändning än vid traditionell bevattning.

Om tre år kan den första avokadon skördas. Tanken är att föreningens avokados ska exporteras till bland annat USA och Europa.

Text och foto: Love Markensten

Peru: Att tävla i frukt

Landsbygdsutveckling, Peru | svalornauser | 25-03-2019

I Castilla Medias dalar är klimatet perfekt för att odla olika sorters frukt och grönsaker, detta är ett bra tillskott till kosten och en inkomstkälla för flera i området.  Svalorna Latinamerikas landsbygdsutvecklingsprogram (PDR) jobbar med flera föreningar i området som odlar både frukt och grönsaker, och många av medlemmarna deltog under fruktfestivalen i Tipan samt i de olika tävlingarna som anordnades.

Att tävla i frukt är kanske inte något en tänkt är möjligt, men det är något personerna i Tipan gör under den årliga fruktfestivalen. Tävlingskategorierna täcker allt från bästa fruktträdgård till godaste fruktbakelse, där frukterna självklart är lokalt odlade.

Avokadoträd! Foto: Love Markensten

En av deltagarna, som även fick pris för bästa fruktträdgård, var Jose Flores. Han är med i landsbruksföreningen ”Asociacion de productores Agropequarios y fruticultores” som PDR har hjälp till att starta. I hans trädgård odlas ett tiotal olika fruktsorter, bland annat avokado, granatäpple och physalis. Frukterna odlas för egen konsumtion men även för försäljning när tillfälle ges, som till exempel under Tipans fruktfestival.

De goda odlingsmöjligheterna i området ger bra förutsättningar för att producera flera olika sorters frukt och grönt, vilket är viktigt för att de boende i området ska få i sig en varierad och näringsrik kost. PDR:s stöd till föreningar, genom vilket de bland annat lär ut nya odlingstekniker, bidrar till förbättrad produktion av frukt och grönt i området. Men de arbetar även med att sprida information till de boende i området om vikten av en varierad och näringsrik kost, för att minska risken för bristsjukdomar.

Lokalt odlad physalis. Foto: Villemo Tomasdotter

Text: Villemo Tomasdotter

Bolivia: Tillsammans för tjejers rättigheter!

ECAM, jämställdhet | svalornauser | 24-03-2019

I staden Tarija, belägen i södra Bolivia, har den kanadensiska ambassaden tillsammans med kommunen bjudit in till en presentation av ”Voces de niñas” (röster från flickor), med syfte att diskutera teman som barnäktenskap, graviditet och flickors rättigheter runtom i världen. Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation ECAM har varit med och koordinerat presentationen.

Tillsammans har den kanadensiska ambassaden, representanter från kommunen och ECAM tagit fram grundläggande mål för att förbättra villkoren för de mest utsatta sektorerna. Genom olika program, planer och projekt arbetar de för att uppmärksamma och förebygga problem som rör flickors rättigheter.

I Latinamerika är tidig graviditet hos unga kvinnor ett stort problem. Tarija är den region i vilken högst andel kvinnor blir gravida i åldrarna 15–18 år. Under 2017 registrerades 2 603 tonårsgraviditeter, enligt Folkhälsomyndigheten.

Tonårsgraviditeterna är inte bara en fråga om folkhälsa, det är även en fråga om utveckling. De är frågor kopplade till fattigdom, ojämlikhet baserat på kön, tvångsäktenskap, våld samt saknaden av information och utbildning.

– Vi måste öka medvetenheten och träna föräldrar att kommunicera med sina söner och döttrar om sexuella problem. Det är viktigt att vi når ut till alla, i olika åldrar och områden, för att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter, men också för att öka förståelsen för hur kroppen fungerar, säger Pamela Villegas Santos, ansvarig för mänskliga rättigheter på ECAM.

ECAM fokuserar på frågor som rör kvinnors rättigheter i alla åldrar och har många års erfarenhet av arbete som rör våld mot kvinnor, ungdomar och barn.

Deltagare på presentationen av Voces de niñas.

Text och foto: Emelie von Walden, praktikant, Bolivia

Bolivia: Om jag klipper av mig håret, är jag en kille då?

Bolivia, Chasqui, El Alto, Globalamålen, jämställdhet, Maskuliniteter, Sexuella och reproduktiva rättigheter | svalornauser | 19-03-2019

I den bolivianska skolan ingår inte sexualundervisning och när barnen är små, kallas deras könsorgan för “cosita”, vilket översätts till “liten sak”. Bristen på information om sexuellt umgänge och rätten till sin egen kropp är stor. På skolan Villandrani arbetar man för att skapa en mer öppen dialog om ämnet.

I utkanten av området El Alto i Bolivia finns skolan Villandrani. Där håller Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Chasqui i dag en workshop om människokroppen och skillnaden mellan mäns och kvinnors kroppar.

Workshopen inleds med att två siluetter avbildas på stora vita papper på golvet, en av en flickas kropp och en av en pojkes. De två siluetterna blir till en början nästintill identiska. Barnen uppmanas då lägga till det de anser saknas för att respektive siluett ska representera de två könen.

Flickorna ritar siluetten av en pojke…
Och pojkarna ritar siluetten av en flicka.

På avbildningen av flickans kropp skriver barnen namnet ”Julia” och adderar klackskor, nagellack, en kjol och långt hår. En av pojkarna skriver “olika sätt att tänka på”, på pappret med den kvinnliga kroppen.

Siluetten av pojken får namnet ”Daimar”. Byxor och kort hår läggs till. Vid upprepade tillfällen frågar vi eleverna vad som saknas. Flickorna blir generade, tittar på varandra och skrattar. Efter viss tvekan ritas det manliga könsorganet på siluetten av pojken.

En högljudd diskussion om siluetterna pågår i klassrummet.

– Hur identifierar vi en flicka? frågar Rodolfo, som arbetar på Chasqui.

Julia, ett av barnen som intagit platsen vid tavlan, svarar att flickor är mer försiktiga än pojkar. Rodolfo undrar om inte pojkar också kan vara det.

– Tjejer har kjol, säger Daimar, en av pojkarna i klassen.

– Har någon tjej en kjol på sig härinne? Nej, alla har byxor, är de killar då?” utmanar Rodolfo.

Svaren på det påståendet blir ett bestämt ”nej” från majoriteten av klassen. Rodolfo förklarar för barnen att skillnaden mellan män och kvinnor är de reproduktiva organen.

Workshopen är en start på en mer öppen dialog om ämnet och Rodolfo avslutar med att betona att kroppen är varje individs privata ägodel och att ingen får röra den mot din vilja.

Text och bild: Elsa Rechlin, praktikant i Bolivia

Bolivia: Eleverna har förändrats tack vare samarbetet

Landsbygdsutveckling | svalornauser | 14-03-2019

Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC) arbetar mot könsbaserat våld i Bolivia. I dag besöker de skolan San Jose Fe y Alegría i El Alto, för att prata med rektorn och planera sitt fortsatta samarbete.

Bild från tidigare workshop på temat våld i nära relationer

Rektorn Pablo säger inledningsvis att det har varit en stor glädje att få arbeta med CDC.

-Eleverna har förändrats tack vare samarbetet, säger han. De har lärt sig om sina rättigheter, blivit mer medvetna och ansvarsfulla. De har lärt sig om teman som är väldigt viktiga för dem. Vi har sett resultat och en förändring.

Han berättar vidare att föräldrarna är väldigt positiva till programmet och CDC:s arbete. Föräldrarna säger att deras barn har förändrats tack vare CDC. En mamma berättar till exempel att hennes son tar mer ansvar i hemmet. Eleverna säger sin åsikt och kommer med egna förslag på hur familjen ska göra i hemmet.

-Föräldrarna applåderar det arbete som CDC har genomfört, säger Pablo.

Pablo ser mycket fram emot att organisationen ska fortsätta att arbeta med ungdomarna och förbättra deras livskvalité.

Tilda Norsten, praktikant, Bolivia

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika