Välkommen till praktikantbloggen

I den här bloggen skriver våra utlandspraktikanter om sina erfarenheter från våra utvecklingsprogram i Latinamerika. Från augusti till december 2019 befinner sig Martina, Nora, Jennifer, Clara, Tilda, Hawar, Soledad och Aleksandra i Bolivia och Peru. Följ deras tid i länderna här!

Bolivia – Talangtävling för att belysa våld i El Alto

Bolivia, Chasqui, El Alto, Landsbygdsutveckling, Talangtävling | svalornauser | 14-10-2019

I Bolivia är våld vanligt förekommande både inom och utanför familjen. I september anordnade Chasqui en kampanj mot olika typer av våld på skolan Cuba Caribe i El Alto. Genom en talangtävling fick skolbarnen möjlighet att bemöta svåra frågor på kreativa sätt och börja reflektera över egna beteenden och våldsmönster i sin omgivning.

Scenen där den inspirerande talangtävlingen ägde rum

Under dagen stod sång, dans och poesi på agendan och talangtävlingen introducerades med att den bolivianska flaggan hissades samtidigt som skolans orkester spelade nationalsången. Därefter höll rektorn ett tal där han tackade alla medverkande, elever, lärare, mammor, pappor och Chasqui. Rektorn avslutade talet med några sista ord om kampanjen:

Denna kampanj är till för att reflektera över våra egna familjer och fundera över hur våra hem ser ut och fungerar. Det är dags för förändring, det är dags att leva i fred och det är dags att sätta stopp för våldet inom familjen.

Kampanjen riktade sig mot många olika typer av våld och var en del av Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Chasquis arbete mot våld i hemmet och sexuellt våld. Chasqui var under dagen inbjudna till skolan Cuba Caribe som de påbörjat samarbete med. Där bidrog de med material och satt med i juryn till talangtävlingen.

Med hjälp av Svalorna LA kunde Chasqui bidra med material och personal och därmed hjälpa skolorna med den här typen av aktiviteter. Aktiviteterna gav barnen möjlighet att på kreativa sätt bemöta svåra frågor och börja reflektera över egna beteenden och vad som sker i deras närmsta omgivning. I alla nummer som visades upp fick åskådarna en inblick i hur barnen upplevde och såg på olika typer av våld. Samtidigt fick barnen själva försöka finna olika lösningar på problemen.

Talangtävlingen var ett effektivt sätt för barnen att lära sig metoder för att motverka våld. Problematisk våldskultur lyftes upp till ytan och kunskapen ökade bland barnen. Förhoppningen är att kampanjer som denna i framtiden ska skapa positiva spiraler som bryter destruktiva mönster.

Text och bild: Clara Macario, praktikant, Bolivia

Personporträtt: Silvia Luisa Quispe Paxi

jämställdhet, Könsbaserat våld, Landsbygdsutveckling, Personporträtt, Red Ada | svalornauser | 11-10-2019

‒ Jag kan, trots att jag är kvinna, har kjol och är ung’’, säger Silvia Luisa Quispe Paxi med säkerhet i rösten.

Silvia är 32 år gammal, född och bor i La Paz och jobbar på organisationen Visión Juvenil som samarbetar med Red Ada. Hon arbetar med barn, tonåringar och mammor och håller bland annat i workshops som handlar om våld och hur en kan känna igen våldsmönster. Silvia växte själv upp i en stökig hemmiljö där hennes mor blev offer för misshandel av Silvias far.

‒ Jag fick uppleva det och det var smärtsamt. Det jag upplevde gjorde så att jag ville förbättra både mitt också andras liv.

Den personliga kopplingen hon har till sitt jobb gör att hon varje dag fortsätter att kämpa för ett samhälle utan våld. Sedan hon började arbeta med frågor inom mänskliga rättigheter har hon lämnat bitterheten bakom sig.

‒ Ärligt talat har jag växt som person, jag är inte längre bitter och jag har förbättrat min attityd. Med andra ord har jag lärt mig om livet, säger hon stolt och skrattar.

Silvia tar fram mobilen och med entusiasm och stolthet visar bilder från olika workshops med kvinnor. Leendet smittar av sig och hon kommenterar

‒ Vi kan förändras, förändringen börjar alltid hos en själv.

Text och foto: Soledad Cornejo, praktikant, Bolivia

Peru: Utveckling av marsvinsuppfödning

jordbruk, Landsbygdsutveckling, Latinamerika, Marsvinsuppfödning, Peru | svalornauser | 08-10-2019

I området Castilla media är marsvin ett traditionellt livsmedel. Svalorna Latinamerika arbetar med att förbättra och öka lantbrukarnas livsmedelsproduktion i distriktet Castilla Media, och därigenom också deras inkomster. Att lära sig mer om marsvinsuppfödning stod på agendan under en studieresa som ett tjugotal lantbrukare från distrikten Viraco och Machaguay deltog i under september månad.

Marcos Negra visar hur man på ett korrekt sätt lyfter en dräktig marsvinshona

På La Universidad Católica de Santa María fick deltagarna besöka en marsvinsuppfödning, där Marcos Negra från universitetet berättade om hur marsvinsproduktionen kan förbättras, samt hur marsvinen kan må bättre. Deltagarna fick bland annat lära sig mer om mat, parning, storlek på bur samt hur man på ett korrekt sätt lyfter ett marsvin.

Elvira Saavedra som deltog på studieresan tyckte att just marsvinsdelen var den mest intressanta.

– Speciellt intressant var vilket foder de bör få. Jag ger dem bara alfalfa (en växt som odlas som foder till djur), men ska nu även börja ge dem torrfoder. Vi föder bara upp marsvin för egen konsumtion och lever på odling av avokado och biodling. Men kanske kan vi utöka till att även föda upp marsvin för försäljning, säger Elvira.

Marsvin på universitetet La Universidad Católica de Santa María

Ricardo Manrique Herrera som är agronom och jobbar inom Svalorna Latinamerikas program berättar att det är mycket vanligt att befolkningen i programmets område föder upp marsvin för egen konsumtion, men att programmet jobbar för att de också ska kunna sälja marsvin och gå med vinst på detta.

– I Castilla Media finns resurserna för marsvinsuppfödning och genom programmet lär sig deltagarna att förbättra sin hantering av marsvinen samt hur de kan undvika problem, till exempel sjukdomar. Om de lär sig hur de kan sköta marsvinen på bästa sätt så kan de sedan jobba med det och sälja marsvinen. Till att börja med på den lokala marknaden, men så småningom även till andra platser, säger Ricardo. 

Text och foto: Tilda Segerberg, praktikant, Peru

Peru: Distriktsmöte i Aplao för hållbar utveckling och ett rent Peru

Landsbygdsutveckling | svalornauser | 02-10-2019

Många samhällen i området Castilla har bristande kunskap om hur sopor hanteras på bästa sätt. En vanlig utväg för att hantera problemet har därför blivit att elda soporna. Detta leder till att giftiga ämnen frigörs som i sin tur drabbar både människor, djur och miljön negativt. På initiativ av Svalorna LA:s Landsbygdsprogram bjöds flertalet politiska och offentliga aktörer in från de olika distrikten i provinsen Castilla för att diskutera avskogning, återplantering och den bristande sophanteringen i området.

Maria Celia Sahuanay Calsin (till vänster i bild) håller i en interaktiv övning med representanterna från de olika distrikten i Castilla Media. Foto: Jennifer Persson Nääf

Aplao, Peru. Längs med vägen vittnar stora rökmoln om att flertalet invånare håller på att elda, framförallt sopor. Hållbarhetstänket och de globala målen är något som landsbygdsprogrammet arbetar flitigt med, detta för att öka människors medvetenhet om deras konsumtionsbeteenden samt hanteringen av avfall.

Ett av de största hoten för området är att vi måste bli bättre på att utbilda befolkningen inom områden som hållbar utveckling, miljöfrågor och dess konsekvenser, säger specialisten Maria Celia Sahuanay Calsin som har blivit inbjuden för att informera om dessa ämnen.

Under eventet delades välkomstpåsar i tyg ut med uppmaningen om att minska användandet av engångspåsar tillverkade av exempelvis papper eller plast. Foto: Tilda Segerberg

Eventet i Aplao kan ses som en artikulation där man arbetar med att ge distrikten ökad kapacitet gällande miljösmarta verktyg för att i det långa loppet bli mer hållbara i sin offentliga förvaltning. Maria Celia fortsätter:

På en nationell nivå produceras det hela nitton ton skräp dagligen, men vart hamnar allt avfall? Det är av stor vikt att även distrikten tar sitt ansvar på en lokal nivå för att utveckla en mer effektiv förvaltnings- och handlingsplan för att förebygga det som går för att skydda vår planet från föroreningar och exploatering.

Förhoppningen är att distriktsmötet kommer utöka kunskapen om avskogning, återplantering och bristande sophantering så att problem och lösningar kan spridas till befolkningen i området Castilla.

Jennifer Persson Nääf, praktikant, Peru

Bolivia: Livsmedelsförsörjning nu och i framtiden

Bolivia, CDC, jordbruk, Landsbygdsutveckling | svalornauser | 30-09-2019

Livsmedelsuveränitet och livsmedelsäkerhet är två viktiga faktorer för en hållbar livsmedelsförsörjning. I området Palca ska snart ett växthus etableras för att främja dessa faktorer. Svalorna Latinamerikas samarbetspartner Capacitacion y Derechos Ciudadanos bjöd in Ungdomsprogrammet mot könsbaserat våld för att hålla en utbildning i hållbara metoder inför etableringen. 

Personal från programmet Juntos y Jutnas Cambiando Nuestra Realidad.

Utbildning kring livsmedelsförsörjning är en essentiell del av Svalorna Latinamerikas arbete för mänskliga rättigheter i Bolivia. Svalorna Latinamerikas samarbetspartner Capacitacion y Derechos Ciudadanos (CDC) välkomnar personal från Svalorna Latinamerikas Ungdomsprogram mot könsbaserat våld till en tre dagars kurs i hållbara metoder. Målet är att öka personalens kunskaper inför etableringen av CDCs första växthus i området Palca.

Förberedelseutbildningen omfattas av två teoretiska moment och ett praktiskt studietillfälle. Agronomen Deysi Muñoz Perez utbildar i teman som livsmedelssuveränitet och livsmedelssäkerhet utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv, som hon senare knyter an till den bolivianska kontexten. I Bolivia omfattar konceptet livsmedelssuveränitet en pågående process av avkolonisering av livsmedel och produkter. Avkoloniseringsprocessen grundar sig på förfädernas filosofi om Buen vivir som refererar till ett liv i fullständighet och visdomen att leva i harmoni och balans med moder jord. Processen grundar sig också i filosofin Chacha-warmi som symboliserar dualiteten i Aymara-världen, där det feminina och det maskulina kompletterar varandra och formar ett harmoniskt väsen. Livsmedelssuveräniteten och livsmedelssäkerheten i Bolivia har avgörande betydelse för odlingsmarkens resiliens och den agroekologiska odlingen.

Deltagare från programmet J.J.CN under en genomgång av biodlingskulturen i Bolivia ledd av agronomen Elizabeth Calisaya.

Den praktiska delen av utbildningen som består av två studiebesök hålls av agronomen Elizabeth Calisaya. På första studiebesöket får deltagarna en genomgång om hur en bikupa sköts, hur honungsproduktionen går till samt hur biodlingskulturen i Bolivia utvecklas. Avslutningsvis får deltagarna själva aktivt ta del av biskötseln på den besökta bigården i Palomar (Rio Abajo). Samma dag besöks även ett växthus i La Paz som enbart drivs av elever under uppsikt av biologiläraren på skolan. Förberedelseutbildningen avrundas med en fördjupande föreläsning om hur man framgångsrikt bygger växthus anpassade för organisk odling av grönsaker i det kalla och torra klimatet på platån.

Ett växthus eller en så kallad solcell på en skola i La Paz.

Capacitacion y Derechos Ciudadanos (CDC) jobbar ständigt med att förbättra livsmedelsförsörjningen i Bolivia. Genom utbildningar som denna skapas möjligheter till självförsörjning och förbättrade livsvillkor. Med små förändringar kring hållbara jordbruksmetoder kan livsmedelsförsörjningen förbättras och utvecklas.   

Text och foto: Aleksandra Bumbaroska

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika