Välkommen till praktikantbloggen

I den här bloggen skriver våra utlandspraktikanter om sina erfarenheter från våra utvecklingsprogram i Latinamerika. Från augusti till december 2019 befinner sig Martina, Nora, Jennifer, Clara, Tilda, Hawar, Soledad och Aleksandra i Bolivia och Peru. Följ deras tid i länderna här!

Peru: Ökad ekonomisk och hållbar tillväxt genom avokado- och biodling

Landsbygdsutveckling, Latinamerika, Miljö, Peru, självförsörjning | svalornauser | 08-11-2019

Hur kan man öka sin självförsörjning på ett hållbart sätt? Genom förbättrad kunskap inom avokado- och biodling, samt via alltmer effektfulla och hållbara metoder för djuruppfödning kan både privatpersoner och marknad gå med vinst utan att lämna globala fotspår efter sig.

I dagarna fick 20 promotorer (mentorer för landsbygdsutvecklingsprogrammets målgrupper) från distrikten Viraco och Machaguay via Landsbygdsutvecklingsprogrammet möjligheten att besöka andra distrikt i regionen Arequipa, genom ett arrangerat tre-dagars studiebesök.

– Studiebesöken äger rum årligen, men vi försöker alltid att hitta nya ställen och platser att besöka för att hela tiden stimulera till nya intryck, säger Claudia Torres Ojeda, socialspecialist inom landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Majes. Studiebesök på grisfarmen ”De 10 små grisarna”, där gruppen fick ta del av tips gällande grisuppfödning.

Detta år besökte programmet bland annat distrikten Majes, Moquegua och Arequipa där deltagarna fick besöka en biodling, gris- och marsvinsfarm och fruktodlingar. De tre ledorden för studiebesöken är att deltagarna ska kunna Replicar (ta efter), Implementar (implementera) och sedan Avanzar (avancera) på eget håll i sina hemmahörande distrikt inom de berörda områdena.

– Hela 80% av våra promotorer är nya i sin roll och gör därav sina första studiebesök. De som redan har varit med ett tag ser vi som en möjlighet till att dela med oss av än mer fördjupad kunskap och trygghet i sin roll som promotor, berättar Giovanna Sarmiento, koordinator för landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Under de tre dagarna fick promotorerna tips på metoder för att på bästa sätt kunna bevattna sina avokadoträd och därmed spara vatten, vilken typ av föda man bör ge marsvinen för att de ska växa till sig samt hur man effektiviserar en självförsörjande ekonomisk tillväxt genom att tänka långsiktigt och hållbart. Allt detta för att skapa nya visioner hos deltagarna och öka deras säljtillfällen.

Jennifer Persson Nääf, praktikant, Peru

Bolivia: Fred och hälsa är tätt sammankopplade

Bolivia, Chasqui, Festival, Fred, Hälsa | svalornauser | 31-10-2019

Fred och hälsa – ämnen som kan verka skilda men som är sammankopplade på många sätt. Agenda 2030 och de globala målen lägger mycket fokus på fred och hälsa, och så gör även Svalorna Latinamerikas arbete i Bolivia. Under en festival med temat fred ansvarar Ximena och Wara över att informera om att maten vi äter hjälper oss att leva i fred och hälsa.

Wara och Ximena informerar om fred och hälsa under festivalen

Wara Quispe Condori är 15 år gammal, och tillsammans med kompisen Ximena Ticona Mamani, 14 år, deltar hon i festivalen ”Feria de la Paz” med Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Chasqui. Temat för festivalen är fred, men tjejerna ansvarar för att informera om hur vi kan leva i fred och hälsa – genom maten vi äter.

Att äta hälsosamt är viktigt för samhället, för varje person, för barnen, för alla. Vi behöver hälsosamma kroppar, kroppar som växer och utvecklas, säger Ximena.

Tack vare maten vi äter kan vi vara starka och hålla oss friska. Det vi äter skyddar oss och låter oss leva ett lugnt, friskt liv, i fred, fyller Wara i.

Tjejernas uppfattning är att många inte vet hur de ska leva hälsosammare liv och att deras livsstilar påverkar hälsan. Men genom att informera andra om det de själva lärt sig kan de bidra till att människor förändrar sina vanor.

Vi hjälper dem som kommer och pratar med oss idag. Vi informerar om hur de kan få gladare, hälsosammare och bättre liv. Mina ord hjälper dem att stärka sig själva, och det är för mig något helt underbart, ler Ximena.

Svalorna LA:s program i Bolivia fokuserar främst på jämställdhet, men en del av arbetet med hållbar utveckling fokuserar på miljö och hälsa. Förutom aktiviteter som den Wara och Ximena deltagit på, arbetar Chasquis ungdomar med växthus och hälsosam mat.

Vi har lärt oss allt detta tack vare Chasqui och det har förändrat mycket i mitt liv. Jag har lärt mig om miljö och hälsa, men också mycket om fred och våld, säger Wara.

Och det viktigaste av allt, det har hjälpt oss att bli av med rädslan! Utan Chasqui hade vi aldrig vågat vara här idag och prata med alla människor! Det är en stor utveckling för oss, konstaterar Ximena stolt.

Text och bild: Nora Olmås Engdal, praktikant, Bolivia

Bolivia: Festival för mångfald och rättvisa

Bolivia, CDC, HBTQIA+, jämställdhet, Mångfald | svalornauser | 30-10-2019

Idag är klimatet för homosexuella i Bolivia bättre än för bara ett par år sedan. På en festival som belyser mångfald berättar besökare att personer av samma kön idag kan hålla varandras händer offentligt. Capacitación y derechos ciudadanos, CDC, tillsammans med Diversa är på plats i ‘’Celebrando la Diversidad’’ festivalen där HBTQ-frågor står högst på listan. CDC, som arbetar med juridiska rättigheter för HBTQ-personer, ger ut information om allas lika värde och rätt inför lagen.

Pablo Merino visar stolt upp personan Anastasia Versace Galán

Det har varit ett heldagsfirande av vår mångfald, säger Pablo Merino som också identifierar sig som Anastasia Versace Galán och är aktiv i organisationen Diversa.

För CDC innefattar begreppet mångfald olika typer av grupper i samhället. Därför bjuder de in personer från vartenda hörn som vill fira dagen till ära. På plats är dansöser som lever med funktionsvariationer, musiker inom Saya och uppträdanden från personer med downs syndrom och olika sexuella läggningar.

Det är alltid bra att fortsätta synliggöra olika typer av människor! Det är så vi bygger ett mer rättvist och jämställt samhälle, säger Pablo Merino.

Personer med olika sorters funktionshinder dansar för sina rättigheter

I Bolivia är diskriminering av HBTQ-personer förbjudet enligt konstitutionen, där lag (2016:807) omfattar rätten om personlig identitet. Lagen säger däremot att äktenskap och adoption endast får ske mellan man och kvinna. Trots att människor numera kan hålla händer på stan och att diskriminering av HBTQ-personer är olagligt, finns det alltså mycket kvar att kämpa för gällande mångfald och HBTQ-personers rättigheter.

Text och foto: Soledad Cornejo, praktikant, Bolivia

Bolivia: Marsch i Nazacara mot mord på kvinnor i Bolivia

Bolivia, Könsbaserat våld, Landsbygdsutveckling, Latinamerika, Red Ada | svalornauser | 29-10-2019

ꟷMer än åttio kvinnor har mördats i vårt land under 2019! Detta är verkligen oroväckande och bör skrämma oss eftersom Bolivia dör genom att tillåta mord på kvinnor, säger Gladys Alejo, chef för Svalornas Latinamerikas (LA) samarbetsorganisation Red Ada.

Högstadieelever marscherar med slogan ”Stoppa våldet!” i Nazacara.

Utropen Ni una menos, vivas las queremos! No nos maten más! Alto a la violencia! ekar mellan byggnader när ett sextiotal elever och lärare marscherar längst gatorna i Nazacara.

Medvetenheten vi försöker väcka med dagens marsch grundar sig i vetskapen om att våldet börjar i hemmet. Säger en av lärarna och fortsätter marschera.

Enligt lag (2013:348) garanteras kvinnor i Bolivia ett liv fritt från våld, men verkligheten som kvinnorna lever i fortsätter att vara alarmerande. Undersökningar utförda av Observatorio de Genero, Coordinadora de la mujer påvisar att antalet kvinnomord i landet inte minskat drastiskt sedan implementeringen av lagen år 2013.  

Kriminaliseringen av brotten har lett till ett ökat antal anmälningar. Sammanlagt har över 600 ärenden registrerats sedan 2013. Antalet fall av kvinnomord ökar stadigt med ett genomsnitt på 0.9 % för varje år. Statistiken talar för att det juridiska ramverket i landet inte löser problemet med kvinnomord.

Ungdomar med egengjorda affischer mot könsbaserat våld

Preventivt arbete i form av utbildningar och mobiliseringar på landsbygden, med syfte att förändra mentaliteten kring könsrelaterat våld, utgör därför en viktig komplettering till det juridiska ramverket. Fokus på Svalornas LA arbete i Bolivia ligger på att förebygga könsbaserat våld.

ꟷ Dagens mobilisering indikerar att varje ung person, varje lärare och var och en av oss är villig att kämpa för att kräva rätten till ett liv fritt från våld. Det bör inte finnas våld mot varken kvinnor eller män, hälsar Gladys Alejo och tackar alla marscherande för deras deltagande.  

Text och foto: Aleksandra Bumbaroska, praktikant, Bolivia

Personporträtt: Vincent Sirpa Ticona

Bolivia, Chasqui, El Alto, Landsbygdsutveckling, Personporträtt | svalornauser | 28-10-2019


– Jag som bolivian och som man, oroar mig över framtiden. Jag har en dotter och när jag hör om allt våld som finns runtom i landet tänker jag på vad jag kan göra för att göra hennes och andra kvinnors framtid säkrare. Jag diskuterar ofta med min fru om hur vi kan arbeta för att ändra machismo-kulturen och mentaliteten hos den manliga befolkningen. Temat våld är verkligen aktuellt idag och därför är jag väldigt stolt över samarbetet med Chasqui eftersom det känns som en del av förändringen.

På skolan Alemania i El Alto arbetar Vicente Sirpa Ticona som rektor. Han har arbetat som lärare och rektor de senaste 30 år men har haft sin rektorstjänst på Alemania sedan 2018. Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Chasqui har ett samarbete med Alemania och Vicente Sirpa Ticona var den som började det samarbetet. Han fick veta om Chasquis arbete genom en annan rektor på skolan Villandrani som Chasqui också arbetar med.

– Genom rektorn på Villandrani kunde jag komma i kontakt med Freddy på Chasqui och vi började samtala om att inleda ett samarbete med Alemania. Vi kom överens om att det var en bra idé! Efter några samtal kom hela Chasqui teamet till skolan och vi hade ett möte och jag kände mig väldigt nöjd som lärare att ha lyckats hitta bra samarbetspartners.

Rektorn Sirpa Ticona hade sett hur Chasqui arbetade med de andra skolorna och fastnat för arbetssättet.

Det är inte lätt att hitta stöd från myndigheter och andra statliga organisationer, så det är kul att hitta organisationer som kan hjälpa till på flera plan, som med växthusen och med temat våld.

Samarbetet mellan Chasqui och Alemania sträcker sig över tre år med start i år. Chasqui jobbar ihop med en klass som fokuserar på växthus. Rektorns förhoppning är att klassen ska föra vidare den kunskapen till andra klasser.

Text och bild: Clara Macario, praktikant, Bolivia

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika