Peru: Vi utvecklas och växer i takt med våra avokadoplantor

Peru | Utlandspraktikant | 15-08-2016

bloggbild 1Utsikt från byn Huami i Castilla Media, Peru. Foto: Lina Franzén

Den lilla byn Huami ligger tätt invävd bland bergen. Det är tidig eftermiddag och det börjar långsamt skymma i takt med att invånarna lämnar sina plantager för dagen. Denna eftermiddag är Programa de Desarrollo Rural (PDR)–Svalorna LA:s program i Castilla Media, Peru–i byn för att hålla en workshop med syftet att stärka lokala organisationers politiska och samhälleliga påverkan.

Denna dag har ett 20-tal personer som alla är medlemmar i Asociación de Fruticultores Ecológicos de Huami (Organisationen för Ekologiska Fruktodlare i Huami) samlats. Organisationen består av 30 kvinnor och män som odlar framförallt avokado. Organisationen grundades för ett och ett halvt år sedan med stöd av PDR. Detta är andra workshopen som hålls i Huami. Första mötet handlade om varför det är viktigt att göra sin röst hörd och i vilka sammanhang medlemmarna kan framföra sina åsikter. Edith Cuyo Chávez, del av PDR-teamet, berättar att de idag tillsammans som organisation ska göra en SWOT-analys, eller FODA som det kallas på spanska. FODA står för Fortalezas (styrkor), Oportunidades (möjligheter), Debilidades (Svagheter) och Amenazas (hot).

bloggbild 2Edith Cuyo Chávez gör tillsammans med medlemmarna i organisationen ”Asociación de Fruticultores Ecológicos de Huami” en SWOT-analys. Foto: Lina Franzén

Det första temat som tas upp är vilka möjligheter som finns för organisationen. Medlemmarna deltar aktivt och tar upp möjligheter så som PDR och liknande institutioner. Nästa tema som tas upp är styrkor, där medlemmarna tar upp egenskaper så som demokrati, disciplin och respekt som organisationens styrkor. De hot som identifieras är alla relaterade till klimatet. Slutligen identifieras bland annat brist på kunskap och en stor del inaktiva medlemmar som organisationens svagheter. Edith avslutar den första delen av mötet med att förklarar vikten av att en organisation förstår vilka dessa teman är för att kunna utveckla lämpliga strategier, för att på så sätt kunna uppnå en hållbar utveckling. En av kvinnorna passar på att tacka PDR för allt stöd organisationen fått med sina avokadoplantor, och att hon hoppas att organisationen och medlemmarna ska fortsätta växa och utvecklas i takt med sina avokadoplantor.

Andra halvan av mötet tar Mario del Carpio Vizcardo, också del av PDR-teamet, upp vikten av grundläggande bokföring för en välfungerande organisation. Till nästa möte, som hålls om en månad, ber Mario medlemmarna att ta med sig en kassabok så att samtliga medlemmar får lära sig bokföring.

bloggbild 3Samtliga deltagare i workshopen. Foto: Lina Franzén

Lina Franzén, Programpraktikant, Peru

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika