Peru: Egen yoghurttillverkning för självförsörjning

Landsbygdsutveckling, Latinamerika, Peru, självförsörjning, Utbildning | svalornauser | 18-10-2019

Många i Peru förlitar sig helt och hållet på sin skörd och sina boskap. Tillverkning av yoghurt är en möjlighet för lokalbefolkningen på landsbygden att förbättra sin självförsörjning genom försäljning och egenkonsumtion.

Elisabeth Hilari illustrerar hur tillverkningsprocessen av yoghurt går till.

I september hade Svalornas landsbygdsprogram en utbildningsdag om matlagning och tillverkning av bröd och mejeriprodukter för att främja självförsörjningen bland lokalbefolkningen i Castilla Media.

I landsbygdsutvecklingsprogrammet får lokalbefolkningen med tillgång till egen mark och boskap i Castilla Media, Arequipa, stöd med försörjning av El Taller:s tekniska hjälp och assistans. Förutom detta ingår utbildning om matlagning och varierad kost samt information kring egen tillverkning av exempelvis bröd och mejeriprodukter.

I september föreläste livsmedelsingenjören Elisabeth Hilari om yoghurttillverkning och hur detta kan främja mjölkböndernas inkomster. Under utbildningen beskrev Elisabeth tillverkningsprocessen genom att prata om användbara livsmedel och tips om hygien. Forsättningsvis illustrerade hon vilka förberedelser som krävdes för att tillverka yoghurten. 43-åriga Mario Iquipaza från Tipan säger:

Jag är mjölkbonde. Nästan 90% av alla här är mjölkbönder och producerar sin egen mjölk. Det är viktigt att det är bra kvalitetsmjölk! Det är också viktigt att kunna omvandla mjölken till olika produkter, som i detta fall yoghurt, men även manjar (karameliserad mjölk) och ost.

Här får mjölkbönderna testa att tillaga yoghurt med hjälp av Elisabeth Hilaris konstruktioner.

Genom utbildningen inspirerades Mario att vid sidan av sin grönsaksodling och boskapskreatur också lära sig att tillaga yoghurt för att förbättra sina försörjningsmöjligheter via egenkonsumtion och försäljning.

Senare på kvällen anlände ytterligare en grupp bönder och Elisabeth Hilari fortsatte föreläsa och illustrera produktionen av yoghurt. Hon visade bland annat vilka råvaror och vilket socker som är bra att använda under tillagningen samt hur olika temperaturer påverkar konsistensen av yoghurten. De flesta deltagare tyckte det var intressant och inspirerande att lära sig om tillverkningsprocessen och vid kvällens slut fick alla med sig varsitt smakprov hem.

Yoghurttillverkning och andra sätt att förädla livsmedel är något som Svalorna Latinamerikas landsbygdsprogram lägger mycket fokus på. Att ta tillvara på boskap och skörd på olika sätt främjar självförsörjningen på landsbygden.

Hawar Balta, praktikant, Peru

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika