Peru: Distriktsmöte i Aplao för hållbar utveckling och ett rent Peru

Landsbygdsutveckling | svalornauser | 02-10-2019

Många samhällen i området Castilla har bristande kunskap om hur sopor hanteras på bästa sätt. En vanlig utväg för att hantera problemet har därför blivit att elda soporna. Detta leder till att giftiga ämnen frigörs som i sin tur drabbar både människor, djur och miljön negativt. På initiativ av Svalorna LA:s Landsbygdsprogram bjöds flertalet politiska och offentliga aktörer in från de olika distrikten i provinsen Castilla för att diskutera avskogning, återplantering och den bristande sophanteringen i området.

Maria Celia Sahuanay Calsin (till vänster i bild) håller i en interaktiv övning med representanterna från de olika distrikten i Castilla Media. Foto: Jennifer Persson Nääf

Aplao, Peru. Längs med vägen vittnar stora rökmoln om att flertalet invånare håller på att elda, framförallt sopor. Hållbarhetstänket och de globala målen är något som landsbygdsprogrammet arbetar flitigt med, detta för att öka människors medvetenhet om deras konsumtionsbeteenden samt hanteringen av avfall.

Ett av de största hoten för området är att vi måste bli bättre på att utbilda befolkningen inom områden som hållbar utveckling, miljöfrågor och dess konsekvenser, säger specialisten Maria Celia Sahuanay Calsin som har blivit inbjuden för att informera om dessa ämnen.

Under eventet delades välkomstpåsar i tyg ut med uppmaningen om att minska användandet av engångspåsar tillverkade av exempelvis papper eller plast. Foto: Tilda Segerberg

Eventet i Aplao kan ses som en artikulation där man arbetar med att ge distrikten ökad kapacitet gällande miljösmarta verktyg för att i det långa loppet bli mer hållbara i sin offentliga förvaltning. Maria Celia fortsätter:

På en nationell nivå produceras det hela nitton ton skräp dagligen, men vart hamnar allt avfall? Det är av stor vikt att även distrikten tar sitt ansvar på en lokal nivå för att utveckla en mer effektiv förvaltnings- och handlingsplan för att förebygga det som går för att skydda vår planet från föroreningar och exploatering.

Förhoppningen är att distriktsmötet kommer utöka kunskapen om avskogning, återplantering och bristande sophantering så att problem och lösningar kan spridas till befolkningen i området Castilla.

Jennifer Persson Nääf, praktikant, Peru

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika