Personporträtt: Rosalia Llojilla

Bolivia, Red Ada, Sexuella och reproduktiva rättigheter, Utbildning | svalornauser | 05-02-2020

För att förmedla ett budskap måste man tala samma språk, förstå sig på mottagarnas kontext  och bygga upp sitt arbete utifrån folkets behov. För att utbilda utgår man ifrån antagandet att inlärningsprocesserna ska kunna generera handlingar, säger Rosalía Llojilla innan hon upplyser om vad educommunicación är.  

Rosalia Llojilla utbildar i kommunikation och pedagogik.

Som kommunikationsansvarig på Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Red Ada i Bolivia, förklarar Rosalía att educommunicación handlar om att inspirera befolkningen att reflektera över deras verklighet och hur de på bästa sätt kan använda sig av olika resurser.

I nio år har Rosalía använt sig av educommunicación i sitt sociala arbete. Hon är först ut med att implementera educommunicación som utbildningsstrategi inom Svalornas utvecklingsprojekt Juntos y Junats Cambiando Nuestra Realidad.  

Educommunicación föreställer en sammankoppling av två discipliner, pedagogik och kommunikation. Syftet med denna arbetsmetod är att skapa förutsättningar för mänsklig utveckling. Utbildning förbättrar mänskligheten generellt och kommunikation ses som en grundläggande del av den mänskliga utvecklingen. Det finns ingen kommunikation utan utbildning eller utbildning utan kommunikation, resonerar Rosalía som själv är utbildad inom pedagogik, kommunikation och mänskliga rättigheter.

Det börjar med användningen av termerna deltagare istället för elev och facilitator istället för lärare; när man slutar använda tavlan och istället använder sociala medier, workshops, naturen utanför klassrummet och olika verktyg som radio, tidningar och tv. Tanken är att bygga kunskap och inte bara överföra den. Deltagarna, via sina erfarenheter, skapar tillsammans med en facilitator innehållet och berikar det berörda kunskapsämnet.

ꟷ Jag integrerar educommunicación i arbetet kring våld, kön och genus, mänskliga rättigheter, sexuella och reproduktiva rättigheter och ledarskap. Syftet är att skapa band som förenar befolkningen i ett enda mål. Aktiviteterna planeras alltid så att de reflekterar målgruppens behov.

Fördelarna med educommunicación är att samhället blir kritiskt och att deltagarna själv genererar resurser och åtgärder som initierar förändring, konstaterar Rosalía.

Text och foto: Aleksandra Bumbaroska , praktikant Bolivia

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika