Nicaragua VT18 – Sara Borras

Tidigare utlandspraktikanter | svalornauser | 01-07-2018

Sara Borras gjorde praktik våren 2018 på Mary Barreda i León, Nicaragua

IMG_1311

Sara var praktikant på Svalorna Latinamerikas program Dedenan III och praktiserade på organisationen Mary Barreda i León. Sara har lärt sig mer om internationellt  utvecklingsarbete  och  om  hur  man  arbetar  förebyggande  och  långsiktigt  för  att  stärka  barns-,  ungdomars  och  kvinnors  rättigheter.

Vad fick dig att söka praktik hos Svalorna Latinamerika?
Jag vill arbeta med socialt arbete och utvecklingsarbete i Latinamerika i framtiden, och jag ville lära mig mer om hur det är att arbeta internationellt med rättighetsfrågor.

Har du lärt dig något nytt?
Jag har lärt mig jättemycket om hur internationellt utvecklingsarbete går till i praktiken, och om vikten att arbeta förebyggande och långsiktigt med rättighetsfrågor.

Vad var roligast under praktiken?
Att lära känna ett nytt land och kultur, samt att vara ute på fält och träffa barn och ungdomar.

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika