Hantering av personuppgifter

Svalorna Latinamerika samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna erbjuda dig som är medlem hos oss information om vår verksamhet och en god service. De personuppgifter som vi hanterar är sådana som du själv har lämnat till oss, som t.ex. namn, personnummer alt. födelsedatum, postadress, e-postadress, telefon­nummer och dina gåvor till Svalorna Latinamerika.

 

Dina rättigheter

Som registrerad hos Svalorna Latinamerika har du rätt att få ett registerutdrag med dina personuppgifter samt att få dem korrigerade om de är felaktiga. Du kan du kontakta vårt kansli via e-post: info@svalorna.se, för att få information om dina personuppgifter.

Du som är medlem i Svalorna Latinamerika kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi sparar och använder dina personuppgifter genom att kontakta vårt kansli. Du som idag får våra digitala nyhetsbrev kan enkelt avregistrera dig om du inte önskar få fler genom att använda funktionen ”Avregistrera” i nyhetsbrevet.

 

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Svalorna Latinamerikas anställda får endast tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Svalorna Latinamerika använder ett internationellt medlemsregister med hög säkerhet. Svalorna Latinamerika behandlar endast de personuppgifter som är kopplade till vår roll som medlemsorganisation.

 

Utlämning av personuppgifter till tredje part

Svalorna Latinamerika lämnar inte ut personuppgifter till annan part i fall detta inte krävs enligt lag.

 

Kontaktuppgifter

Svalorna Latinamerika

Tegelviksgatan 40116 41 StockholmTelefon 08-642 16 96.

Dataskyddsombud hos Svalorna Latinamerika kontaktas via: info@svalorna.se

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika