Den eviga pandemin – våldet mot kvinnor ökar i hemmet

Coronaviruset, Könsbaserat våld, Peru | svalornauser | 11-06-2020

Hemmet är den säkraste platsen för att undvika att bli smittad av COVID-19 men den farligaste för en kvinna som lever med en man som misshandlar henne. Efter en månads karantän i Peru hade fem kvinnor dödats av en närstående man och över 150 kvinnor rapporterats försvunna. Siffrorna visar tydligt att mäns våld mot kvinnor är en evig pandemi som inte låter sig stoppas.

Den 16 mars försattes Peru i karantän. Enbart mataffärer, apotek och banker hålls öppna och de som vistas ute på gatorna måste kunna ge en giltig anledning för att ha gått ut. I ett försök att stoppa smittan av COVID-19 måste befolkningen stänga in sig i sina hem – ett hem som kan vara säkert ur virussynpunkt, men desto farligare för en kvinna som lever med en man som misshandlar henne.

– Vi kvinnor har alltid varit måltavla för våld i hemmet och vi har alltid varit mer sårbara, men vi ser att våldet ökar nu i och med karantänen, säger Claudia Torres Ojeda som jobbar i Svalorna Latinamerikas program i Peru.

När människor blivit beordrade att stanna hemma på grund av coronaviruset
har våldet mot kvinnor i hemmet ökat.
Foto: Tilda Norsten

För de kvinnor och barn som lever med sin förövare ökar risken för våld under karantänen när familjen måste vara instängda flera veckor i streck. Efter att landet varit i karantän i en månad presenterades i mitten av april tragiska siffror som inte hade med virus att göra. Fem kvinnor hade dödats i hemmet av mannen de hade eller hade haft en relation med. Över 150 kvinnor, främst barn och ungdomar, hade anmälts försvunna. Tre veckor senare hade ytterligare sju kvinnor rapporterats dödade av en närstående man.

Ökningen av våld syns även hos den nationella hjälplinjen för de som utsätts för våld i hemmet, Línea 100, som i vanliga fall tar emot cirka 12.000 samtal i månaden. Under karantänens två första månader hade antalen samtal ökat med nästan 50 %. Samtidigt tros mörkertalet vara stort.

– Tänk dig att du bor med din förövare och du inte får gå ut för att det är karantän. Hur ska du kunna ringa om hjälp? Han kommer kontrollera allt du gör, säger Claudia Torres Ojeda.

Text: Sara Holmberg, praktikant, Peru

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika