Category Archives: Workshop

Bolivia: Workshop i retorik för att öka ungas inflytande

Bolivia, El Alto, Utbildning, Utvecklingsarbete, Workshop | svalornauser | 04-02-2020

På skolan Villandrani i El Alto medverkade 25 ungdomar i en workshop som riktade sig mot att öka du ungas självförtroende och inflytande genom övningar i retorik. Ungdomarna som medverkar i projektet är mellan 12 till 18 år gamla och får som en andra del av workshopen, öva på att skriva tal och presentera dessa framför sina klasskamrater för att på så sätt bli säkrare i sig själva och i att uttrycka sina åsikter.

De 25 ungdomarna som medverkar i projektet stannar varje torsdagseftermiddag kvar efter skoltid för att delta i aktiviteterna. Idag ska de fortsätta arbeta med retorik som de började med förra veckan. För att bli bekväma i talarrollen och för att lära sig tala utifrån olika perspektiv deltog bland annat ungdomarna i en övning där de först fick presentera ett objekt som det tråkigaste i världen för att sedan presentera samma objekt som det mest fantastiska i hela världen. På detta sättet blev det tydligt för ungdomarna hur budskapet i ett tal kan mottas på olika sätt, bland annat beroende på hur man talar och står.

Ungdomarna fick sedan själva välja temat på sina tal för att på så sätt kunna anpassa argumenten till deras egna liv och erfarenheter. Abel Junior valde exempelvis att tala om konst, eftersom han anser att konsten är ett bra medel att uttrycka sig genom. Han berättar i sitt tal att ”jag gillar att måla för att bli bättre och en dag vill jag bli en världskänd artist”. Läs personporträttet av Abel Junior här.

Foto: Ungdomarna som medverkar i workshopen får bland annat lära sig vikten av hur ett ämne presenteras och hur man för sig på scen.

Chasqui arbetar flitigt med att ungdomar ska känna sig trygga och bekväma i att stå upp för, och kunna argumentera kring, sina rättigheter för att på så sätt lättare kunna påverka samhällsklimatet och nå sina mål. Tidigare workshops har bland annat handlat om olika typer av våld och hur dessa påverkar oss i vardagen. Tanken är att ungdomarna ska kunna hitta egna lösningar på att stoppa våldet i samhället och känna att de har alla verktyg för att vända sig till makthavare och få sina röster hörda, vilket är varför övningar inom retorik och att förmedla åsikter är speciellt viktiga. Svalorna LA och Chasqui vill stärka den yngre generationen och ge dem verktyg till att själva förändra sin vardag och på det sättet arbeta för en mer jämställd och lika behandling.

Workshopen är en del av Svalorna Latinamerikas (LA) samarbetsorganisation Chasquis arbete i Bolivia som arbetar aktivt med kapacitetsstärkning genom att förse ungdomar med medel och verktyg för att öka deras inflytande i samhället och göra sina röster hörda i vardagslivet såväl som inom politiken.

Text och foto: Clara Macario, praktikant, Bolivia.

Bolivia: Fröken, vad är äggledare för något?

Bolivia, Landsbygdsutveckling, Red Ada, Sexuella och reproduktiva rättigheter, Workshop | svalornauser | 26-09-2019

Klitoris, blygdläppar och sädesledare är några av de ord som dyker upp som frågetecken hos skolelever i åldrarna 13 till 16 år. Samarbetsorganisationen Red Ada har organiserat en grupp elever som själva ska hålla i workshops om sexuella rättigheter för sina klasskamrater.

Över 4000 meter över havet ligger skolan Simón Bolívar. Det är en skola i El Alto där elever får i uppgift att hålla i lektioner om sexuella rättigheter, som är en kompletterande del av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.

Innan lektionen börjar är det kaotiskt, eleverna sitter och gör allt annat än att uppmärksamma tjejerna som ska lära dem om sina rättigheter och sina sexuella organ.

– Silencio en la clase por favor! Tyst i klassen!

På tavlan hänger ett papper som beskriver vad sexuella rättigheter innebär och hur lagen stödjer dessa 10 rättigheter. De inbegriper allt ifrån hur alla människor har rätt att njuta av sin sexualitet till rätten att leva ett liv fritt från våld och diskriminering.

Här listar en grupp elever alla sexuella rättigheter.

Efter en kort presentation får klasskamraterna i uppgift att sätta ut rätt ord på rätt del av kroppen. En del klarar det galant medan andra får klura på om könshormonet testosteron tillhör mannen eller kvinnan. Efteråt ska de fortsätta sätta ut ord, men nu får de bilder på det manliga och kvinnliga könsorganet. Det ekar av fniss och kinderna är röda som tomater. Trots att ämnet skapar massor av känslor tas uppgiften på stort allvar och de börjar klippa och klistra.

Klasskamrater försöker lista ut vilken kroppsdel som tillhör kvinnan och mannen.

– Señorita, que son trompas de Falopio?

– Y clitoris que es?

Förvirringen av vad klitoris och äggledare egentligen betyder sprids bland ungdomarna men engagemanget flödar. De börjar ta fram ordböcker för att ta reda på vad de olika delarna betyder. Killarna har svårare att placera ut ord som urinrör och sädesledare, medan tjejernas funderingar riktar sig mot vad skillnaden mellan inre och yttre blygdläppar är.

Workshopen är en plats där eleverna själva får ansvar över sin utbildning och inlärning om sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa. När klockan närmar sig lunchtid ersätts elevernas frågetecken kring kropp och sexualitet mot kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter.

Soledad Cornejo, praktikant, Bolivia

Bolivia: Våld av olika slag – filmer ska upplysa om psykiskt våld

Bolivia, jämställdhet, Maskuliniteter, Red Ada, Sexuella och reproduktiva rättigheter, Workshop | svalornauser | 17-01-2019

Våld är inte bara ett slag i ansiktet. Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Red Ada håller nu på att ta fram filmer om olika typer av våld.  Filmerna ska öka medvetenheten kring olika typer av våld – utöver det fysiska  – och på vilket sätt det kan förebyggas. Filmerna kommer att användas på olika workshops för att visa på hur olika typer av våld kan se ut.

Tagning av scen. I denna specifika scen vill ena personen bryta upp sitt förhållande med den andre, vilket motparten inte accepterar.

Exempelvis då ena personen envist vill titta igenom sin partners telefon, en svartsjuk person som tycker den andre umgås för mycket med sina vänner eller en situation då ena parten inte tolererar ett uppbrott i förhållandet för denne anser partners som hans/hennes ägodel. En av dagens deltagare Lizeth Mamoni Huanca, 17 år ifrån Chumakata, utvecklar ”Att kontrollera sin partner är definitivt är en typ av våld,  i många fall bygger det på svartsjuka.” Rebeca Tuco Condori, 16 år ifrån Toricelca, instämmer på punkten om att mycket av detta psykologiska våldet handlar om svartsjuka och tillägger att det är vanligt på deras skola att pojk- och flickvänner kollar igenom den andres telefon. – Jag har själv varit med om att min partner tittat igenom min chatthistorik vilket var väldigt jobbigt, säger hon avslutningsvis.

Filmklippen spelades in med ungdomar ifrån närområdet Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Red Ada i början av december.  Flertalet klipp berörde olika situationer i förhållanden som är att klassa som våld.

Buster Hellertz, praktikant, Bolivia.

Bolivia: Hur gör vi vår röst hörd hos makthavare?

Bolivia, ECAM, Tarija, Workshop | svalornauser | 15-01-2019

I ett samarbete mellan organisationerna i staden Tarija ska politisk och social påverkan diskuteras och konkreta projekt och idéer tas fram. Hur gör man för att makthavare ska intressera sig och lyssna? 

Linder Zenteno Futuri och deltagare. Foto: Eva Louise Bäckemo Johansson

Ecams Workshop startar klockan 8:30 på medborgarkontoret med deltagare från Zebrorna – en ungdomsgrupp som jobbar med trafiksäkerhet och social miljö på Tarijas gator. Förmiddagen ska behandla teman såsom politisk och social påverkan. Linder Zenteno Futuri, ansvarig för mänskliga rättigheter på Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation ECAM och som är välkänd hos Zebrorna, håller i aktiviteten och fångar karismatiskt ungdomarnas intresse och koncentration då han talar.

Hur gör vi för att makthavare ska lyssna på oss? frågar han. Ni måste fånga deras intresse snabbt. Hur gör vi detta?

Zebrorna diskuterar i olika grupper, gör övningar i att presentera projekt för makthavare och alla applåderar för varandra – stämningen är fin och gruppen av Zebror är sammansvetsad. Vi praktikanter håller i en övning i social/politisk påverkan där deltagarna får olika exempel på problematiska situationer i ett samhälle och hur de kan alliera sig liksom organisera sig för att få sin röst hörd hos makthavare.

Avslutningsvis förklarar alla grupper vad de fått lära sig och tackar och viftar med händerna – vilket är en applåd på Zebrornas vis.

I pausen frågar jag deltagaren Youana Heredia hur hon upplevde förmiddagen; ”Det var konkret vilket gör att vi förstod bra. Jag tror vi lärde oss av er och ni av oss.”

Youana Heredia. Foto: Eva Louise Bäckemo Johansson

Vi pratar även om rollen som samhällsmedborgare. Youana menar att första steget är att identifiera de samhällsproblem som finns för att sedan kunna organisera sig för förändring. Hon ler. ”Bara efter att du fångat makthavarnas intresse kan du försöka övertyga dem.”

Eva Louise Bäckemo Johansson, programpraktikant, Bolivia

Bolivia: Vikten av att känna till sina rättigheter

Bolivia, El Alto, jämställdhet, Maskuliniteter, Red Ada, Sexuella och reproduktiva rättigheter, Workshop | svalornauser | 15-01-2019

Att känna till sina rättigheter är A och O när våra samarbetspartners fortsätter sin workshopserie för kvinnor i El Alto. Dagens session berörde först och främst Ley 348 (Lag 348), ifrån 2013, som ska garantera en kvinnas liv, fritt ifrån våld. Dagens deltagare fick en introduktion till lagen och såg även ett par filmer som berörde lagen och dess utformning.

Socialarbetaren Aracelly Aranda ifrån Red Ada presenterar Ley 348

Chano Copa som var en av dagens deltagare tycker att det är väldigt viktigt att att tala om könsbaserat våld utifrån just lagar och rättigheter.  Hon menar att det har det blivit ännu tydligare för henne hur viktigt  det är att känna till sina rättigheter och vilka lagar som existerar. Mycket på grund av att många personer inte är informerade alls om dessa frågor.

Chano Copa som är en av deltagarna på Red Adas workshop

Chano Hon fortsätter, ”Efter att jag blev en del av detta program så har flera aspekter förändrats i mitt liv, först och främst med min man och mina söner. Jag känner till mina rättigheter som kvinna och jag brukar prata med dom om vad vi går igenom på dessa träffar för att sprida det vidare.”

Buster Hellertz, praktikant, Bolivia.

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika