Category Archives: Utbildning

Bolivia: Workshop i retorik för att öka ungas inflytande

Bolivia, El Alto, Utbildning, Utvecklingsarbete, Workshop | svalornauser | 04-02-2020

På skolan Villandrani i El Alto medverkade 25 ungdomar i en workshop som riktade sig mot att öka du ungas självförtroende och inflytande genom övningar i retorik. Ungdomarna som medverkar i projektet är mellan 12 till 18 år gamla och får som en andra del av workshopen, öva på att skriva tal och presentera dessa framför sina klasskamrater för att på så sätt bli säkrare i sig själva och i att uttrycka sina åsikter.

De 25 ungdomarna som medverkar i projektet stannar varje torsdagseftermiddag kvar efter skoltid för att delta i aktiviteterna. Idag ska de fortsätta arbeta med retorik som de började med förra veckan. För att bli bekväma i talarrollen och för att lära sig tala utifrån olika perspektiv deltog bland annat ungdomarna i en övning där de först fick presentera ett objekt som det tråkigaste i världen för att sedan presentera samma objekt som det mest fantastiska i hela världen. På detta sättet blev det tydligt för ungdomarna hur budskapet i ett tal kan mottas på olika sätt, bland annat beroende på hur man talar och står.

Ungdomarna fick sedan själva välja temat på sina tal för att på så sätt kunna anpassa argumenten till deras egna liv och erfarenheter. Abel Junior valde exempelvis att tala om konst, eftersom han anser att konsten är ett bra medel att uttrycka sig genom. Han berättar i sitt tal att ”jag gillar att måla för att bli bättre och en dag vill jag bli en världskänd artist”. Läs personporträttet av Abel Junior här.

Foto: Ungdomarna som medverkar i workshopen får bland annat lära sig vikten av hur ett ämne presenteras och hur man för sig på scen.

Chasqui arbetar flitigt med att ungdomar ska känna sig trygga och bekväma i att stå upp för, och kunna argumentera kring, sina rättigheter för att på så sätt lättare kunna påverka samhällsklimatet och nå sina mål. Tidigare workshops har bland annat handlat om olika typer av våld och hur dessa påverkar oss i vardagen. Tanken är att ungdomarna ska kunna hitta egna lösningar på att stoppa våldet i samhället och känna att de har alla verktyg för att vända sig till makthavare och få sina röster hörda, vilket är varför övningar inom retorik och att förmedla åsikter är speciellt viktiga. Svalorna LA och Chasqui vill stärka den yngre generationen och ge dem verktyg till att själva förändra sin vardag och på det sättet arbeta för en mer jämställd och lika behandling.

Workshopen är en del av Svalorna Latinamerikas (LA) samarbetsorganisation Chasquis arbete i Bolivia som arbetar aktivt med kapacitetsstärkning genom att förse ungdomar med medel och verktyg för att öka deras inflytande i samhället och göra sina röster hörda i vardagslivet såväl som inom politiken.

Text och foto: Clara Macario, praktikant, Bolivia.

Peru: Egen yoghurttillverkning för självförsörjning

Landsbygdsutveckling, Latinamerika, Peru, självförsörjning, Utbildning | svalornauser | 18-10-2019

Många i Peru förlitar sig helt och hållet på sin skörd och sina boskap. Tillverkning av yoghurt är en möjlighet för lokalbefolkningen på landsbygden att förbättra sin självförsörjning genom försäljning och egenkonsumtion.

Elisabeth Hilari illustrerar hur tillverkningsprocessen av yoghurt går till.

I september hade Svalornas landsbygdsprogram en utbildningsdag om matlagning och tillverkning av bröd och mejeriprodukter för att främja självförsörjningen bland lokalbefolkningen i Castilla Media.

I landsbygdsutvecklingsprogrammet får lokalbefolkningen med tillgång till egen mark och boskap i Castilla Media, Arequipa, stöd med försörjning av El Taller:s tekniska hjälp och assistans. Förutom detta ingår utbildning om matlagning och varierad kost samt information kring egen tillverkning av exempelvis bröd och mejeriprodukter.

I september föreläste livsmedelsingenjören Elisabeth Hilari om yoghurttillverkning och hur detta kan främja mjölkböndernas inkomster. Under utbildningen beskrev Elisabeth tillverkningsprocessen genom att prata om användbara livsmedel och tips om hygien. Forsättningsvis illustrerade hon vilka förberedelser som krävdes för att tillverka yoghurten. 43-åriga Mario Iquipaza från Tipan säger:

Jag är mjölkbonde. Nästan 90% av alla här är mjölkbönder och producerar sin egen mjölk. Det är viktigt att det är bra kvalitetsmjölk! Det är också viktigt att kunna omvandla mjölken till olika produkter, som i detta fall yoghurt, men även manjar (karameliserad mjölk) och ost.

Här får mjölkbönderna testa att tillaga yoghurt med hjälp av Elisabeth Hilaris konstruktioner.

Genom utbildningen inspirerades Mario att vid sidan av sin grönsaksodling och boskapskreatur också lära sig att tillaga yoghurt för att förbättra sina försörjningsmöjligheter via egenkonsumtion och försäljning.

Senare på kvällen anlände ytterligare en grupp bönder och Elisabeth Hilari fortsatte föreläsa och illustrera produktionen av yoghurt. Hon visade bland annat vilka råvaror och vilket socker som är bra att använda under tillagningen samt hur olika temperaturer påverkar konsistensen av yoghurten. De flesta deltagare tyckte det var intressant och inspirerande att lära sig om tillverkningsprocessen och vid kvällens slut fick alla med sig varsitt smakprov hem.

Yoghurttillverkning och andra sätt att förädla livsmedel är något som Svalorna Latinamerikas landsbygdsprogram lägger mycket fokus på. Att ta tillvara på boskap och skörd på olika sätt främjar självförsörjningen på landsbygden.

Hawar Balta, praktikant, Peru

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika