Category Archives: självförsörjning

Peru: Smartare bevattningsteknik sparar både tid och resurser

jordbruk, Landsbygdsutveckling, självförsörjning, Utvecklingsarbete | svalornauser | 05-02-2020

I regionen Castilla Media i Peru är bristen på vatten ett stort problem för invånarna som främst livnär sig på jordbruk. Effektiva och smarta bevattningssystem är därför ett långsiktigt hållbart sätt att anpassa sig till klimatförändringarna som minskar vattentillgången. Bella Vista de Ruruca är en av de byar där ett växthus byggts med tillhörande bevattningssystem med hjälp av Programmet för Hållbar Landsbygdsutveckling (PDR).

Några veckor efter installationen är Reyna Gamero de Torres, som bor i Bella Vista de Ruruca, är mycket nöjd med det nya bevattningssystemet. ”Det sparar oss både tid och vatten. Och grönsakerna som vi skördar i växthuset är väldigt bra, framförallt spenaten är viktig för hälsan hos barn och äldre”, berättar Reyna.

Foto: Reyna Gamero de Torres bor i Bella Vista de Ruruca där ett växthus har byggts

För att bygga växthuset och det nya bevattningssystemet stod PDR för materialet såväl som instruktionerna och de som bor i byn bidrog i sin tur med arbetskraft för monteringen. Invånarna delar sedan på skördarna från växthusen inom byföreningen. Ett viktigt tema inom Programmet för Hållbar Landsbygdsutveckling är matsuveränitet och att invånarna får kunskap om bland annat tillgång till hälsosam och varierad mat, då en stor del av barnen lider av järn- och andra näringsbrister. Därför har programmet tidigare byggt växthus i många byar, och just nu pågår även arbetet med att installera smartare, vatteneffektiva och klimatsmarta bevattningssystem för att möta den vattenbrist som klimatförändringarna för med sig.

Reyna berättar att hon gärna skulle se att det byggdes ett växthus till, ”Nu med det nya bevattningssystemet så skulle vattnet räcka till det, och med två växthus skulle vi ha möjlighet att plantera om växter från det första växthuset till det andra och på så sätt producera ännu mera mat”, säger hon.

Text och foto: Tilda Segerberg, praktikant, Peru

Peru: Ökad ekonomisk och hållbar tillväxt genom avokado- och biodling

Landsbygdsutveckling, Latinamerika, Miljö, Peru, självförsörjning | svalornauser | 08-11-2019

Hur kan man öka sin självförsörjning på ett hållbart sätt? Genom förbättrad kunskap inom avokado- och biodling, samt via alltmer effektfulla och hållbara metoder för djuruppfödning kan både privatpersoner och marknad gå med vinst utan att lämna globala fotspår efter sig.

I dagarna fick 20 promotorer (mentorer för landsbygdsutvecklingsprogrammets målgrupper) från distrikten Viraco och Machaguay via Landsbygdsutvecklingsprogrammet möjligheten att besöka andra distrikt i regionen Arequipa, genom ett arrangerat tre-dagars studiebesök.

– Studiebesöken äger rum årligen, men vi försöker alltid att hitta nya ställen och platser att besöka för att hela tiden stimulera till nya intryck, säger Claudia Torres Ojeda, socialspecialist inom landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Majes. Studiebesök på grisfarmen ”De 10 små grisarna”, där gruppen fick ta del av tips gällande grisuppfödning.

Detta år besökte programmet bland annat distrikten Majes, Moquegua och Arequipa där deltagarna fick besöka en biodling, gris- och marsvinsfarm och fruktodlingar. De tre ledorden för studiebesöken är att deltagarna ska kunna Replicar (ta efter), Implementar (implementera) och sedan Avanzar (avancera) på eget håll i sina hemmahörande distrikt inom de berörda områdena.

– Hela 80% av våra promotorer är nya i sin roll och gör därav sina första studiebesök. De som redan har varit med ett tag ser vi som en möjlighet till att dela med oss av än mer fördjupad kunskap och trygghet i sin roll som promotor, berättar Giovanna Sarmiento, koordinator för landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Under de tre dagarna fick promotorerna tips på metoder för att på bästa sätt kunna bevattna sina avokadoträd och därmed spara vatten, vilken typ av föda man bör ge marsvinen för att de ska växa till sig samt hur man effektiviserar en självförsörjande ekonomisk tillväxt genom att tänka långsiktigt och hållbart. Allt detta för att skapa nya visioner hos deltagarna och öka deras säljtillfällen.

Jennifer Persson Nääf, praktikant, Peru

Peru: Egen yoghurttillverkning för självförsörjning

Landsbygdsutveckling, Latinamerika, Peru, självförsörjning, Utbildning | svalornauser | 18-10-2019

Många i Peru förlitar sig helt och hållet på sin skörd och sina boskap. Tillverkning av yoghurt är en möjlighet för lokalbefolkningen på landsbygden att förbättra sin självförsörjning genom försäljning och egenkonsumtion.

Elisabeth Hilari illustrerar hur tillverkningsprocessen av yoghurt går till.

I september hade Svalornas landsbygdsprogram en utbildningsdag om matlagning och tillverkning av bröd och mejeriprodukter för att främja självförsörjningen bland lokalbefolkningen i Castilla Media.

I landsbygdsutvecklingsprogrammet får lokalbefolkningen med tillgång till egen mark och boskap i Castilla Media, Arequipa, stöd med försörjning av El Taller:s tekniska hjälp och assistans. Förutom detta ingår utbildning om matlagning och varierad kost samt information kring egen tillverkning av exempelvis bröd och mejeriprodukter.

I september föreläste livsmedelsingenjören Elisabeth Hilari om yoghurttillverkning och hur detta kan främja mjölkböndernas inkomster. Under utbildningen beskrev Elisabeth tillverkningsprocessen genom att prata om användbara livsmedel och tips om hygien. Forsättningsvis illustrerade hon vilka förberedelser som krävdes för att tillverka yoghurten. 43-åriga Mario Iquipaza från Tipan säger:

Jag är mjölkbonde. Nästan 90% av alla här är mjölkbönder och producerar sin egen mjölk. Det är viktigt att det är bra kvalitetsmjölk! Det är också viktigt att kunna omvandla mjölken till olika produkter, som i detta fall yoghurt, men även manjar (karameliserad mjölk) och ost.

Här får mjölkbönderna testa att tillaga yoghurt med hjälp av Elisabeth Hilaris konstruktioner.

Genom utbildningen inspirerades Mario att vid sidan av sin grönsaksodling och boskapskreatur också lära sig att tillaga yoghurt för att förbättra sina försörjningsmöjligheter via egenkonsumtion och försäljning.

Senare på kvällen anlände ytterligare en grupp bönder och Elisabeth Hilari fortsatte föreläsa och illustrera produktionen av yoghurt. Hon visade bland annat vilka råvaror och vilket socker som är bra att använda under tillagningen samt hur olika temperaturer påverkar konsistensen av yoghurten. De flesta deltagare tyckte det var intressant och inspirerande att lära sig om tillverkningsprocessen och vid kvällens slut fick alla med sig varsitt smakprov hem.

Yoghurttillverkning och andra sätt att förädla livsmedel är något som Svalorna Latinamerikas landsbygdsprogram lägger mycket fokus på. Att ta tillvara på boskap och skörd på olika sätt främjar självförsörjningen på landsbygden.

Hawar Balta, praktikant, Peru

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika