Category Archives: Sexuella och reproduktiva rättigheter

Läs det senaste Svalbladet!

Bolivia, Coronaviruset, Globalamålen, Klimatförändringar, Kvinnors Rättigheter, Miljö, Nicaragua, Personporträtt, Peru, Programa de Desarrollo Rural, Sexuella och reproduktiva rättigheter, Sverige, Utvecklingsarbete | svalornauser | 17-06-2020

Under sommaren har kanske många av er lite extra tid över för läsning. Då passar den senaste utgåvan av Svalbladet utmärkt! Klicka på länken här för att läsa online.

Vi på Svalorna Latinamerika önskar er alla en riktigt bra sommar!

HÖJ RÖSTEN! för kvinnors rättigheter!

Globalamålen, jämställdhet, Kvinnors Rättigheter, Latinamerika, Sexuella och reproduktiva rättigheter, Sociala medier | svalornauser | 28-02-2020

Alla människor har en grundläggande rätt att bestämma över sin egen kropp och att inte utsättas för diskriminering eller våld. Trots detta kränks kvinnors mänskliga rättigheter varje dag. Det kan vi inte acceptera! I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars driver Svalorna Latinamerika därför kampanjen HÖJ RÖSTEN! för att belysa kvinnors rättigheter, arbetet kring dessa och för att uppmana människor runt omkring oss att höja sina röster mot det strukturella förtrycket av kvinnor världen över. Höj rösten du med och var med i kampen för en mer rättvis värld!

Svalorna Latinamerika arbetar med kvinnors rättigheter utifrån många olika perspektiv, bland annat genom vårt program mot könsbaserat våld i Bolivia, genom arbete med Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), genom vårt program som stödjer kvinnliga lantbrukare i Peru och genom vårt arbete för att förhindra barnsexhandel i Nicaragua.

Vi vill under denna kampanj lyfta vårt arbete för kvinnors rättigheter och självfallet också våra samarbetsorganisationer som kämpar för jämställdhet och kvinnors rättigheter på gräsrotsnivå. Men vi vill också, och kanske fram för allt, inspirera fler människor till att höja sina röster och ta ställning för kvinnors grundläggande rättigheter! Bidra du också genom att stödja vårt arbete eller genom att själv höja rösten och ladda upp ett inlägg på dina sociala medier under hashtaggen #höjrösten!

När du stödjer Svalorna Latinamerikas arbete tar du ställning för kvinnors rättigheter och bidrar till att kvinnor och flickor i Latinamerika får en tryggare framtid.

Skänk en gåva för att stödja vårt arbete för kvinnors rättigheter! Märk din gåva med ”Höj rösten!”

Bolivia: Fröken, vad är äggledare för något?

Bolivia, Landsbygdsutveckling, Red Ada, Sexuella och reproduktiva rättigheter, Workshop | svalornauser | 26-09-2019

Klitoris, blygdläppar och sädesledare är några av de ord som dyker upp som frågetecken hos skolelever i åldrarna 13 till 16 år. Samarbetsorganisationen Red Ada har organiserat en grupp elever som själva ska hålla i workshops om sexuella rättigheter för sina klasskamrater.

Över 4000 meter över havet ligger skolan Simón Bolívar. Det är en skola i El Alto där elever får i uppgift att hålla i lektioner om sexuella rättigheter, som är en kompletterande del av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.

Innan lektionen börjar är det kaotiskt, eleverna sitter och gör allt annat än att uppmärksamma tjejerna som ska lära dem om sina rättigheter och sina sexuella organ.

– Silencio en la clase por favor! Tyst i klassen!

På tavlan hänger ett papper som beskriver vad sexuella rättigheter innebär och hur lagen stödjer dessa 10 rättigheter. De inbegriper allt ifrån hur alla människor har rätt att njuta av sin sexualitet till rätten att leva ett liv fritt från våld och diskriminering.

Här listar en grupp elever alla sexuella rättigheter.

Efter en kort presentation får klasskamraterna i uppgift att sätta ut rätt ord på rätt del av kroppen. En del klarar det galant medan andra får klura på om könshormonet testosteron tillhör mannen eller kvinnan. Efteråt ska de fortsätta sätta ut ord, men nu får de bilder på det manliga och kvinnliga könsorganet. Det ekar av fniss och kinderna är röda som tomater. Trots att ämnet skapar massor av känslor tas uppgiften på stort allvar och de börjar klippa och klistra.

Klasskamrater försöker lista ut vilken kroppsdel som tillhör kvinnan och mannen.

– Señorita, que son trompas de Falopio?

– Y clitoris que es?

Förvirringen av vad klitoris och äggledare egentligen betyder sprids bland ungdomarna men engagemanget flödar. De börjar ta fram ordböcker för att ta reda på vad de olika delarna betyder. Killarna har svårare att placera ut ord som urinrör och sädesledare, medan tjejernas funderingar riktar sig mot vad skillnaden mellan inre och yttre blygdläppar är.

Workshopen är en plats där eleverna själva får ansvar över sin utbildning och inlärning om sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa. När klockan närmar sig lunchtid ersätts elevernas frågetecken kring kropp och sexualitet mot kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter.

Soledad Cornejo, praktikant, Bolivia

Fredagssamtal om sexuella rättigheter

Red Ada, Sexuella och reproduktiva rättigheter | svalornauser | 12-04-2019

Red Ada, en av Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisationer, har med en stark feministisk inriktning skapat självhjälpsgrupper för kvinnor och ungdomar i El Alto, La Paz. Målet med dessa möten är att förse deltagarna med verktyg för att förebygga könsbaserat våld och öka kunskapen om juridiska rättigheter, samt att bygga upp kvinnornas självkänsla. En av organisationens hjärtefrågor är att via kommunikation, både digitalt och socialt, stärka banden mellan kvinnor och män.

Varje fredag deltar personalen på Red Adas huvudkontor i dialoger om sexuella rättigheter. Teman som tas upp är sexualitet, masturbation, njutning, kärlek, abort, moderskap, faderskap, sexuella myter och könsstereotyper. Alla anställda turas om att leda diskussionen –  på så sätt kommer samtliga till tals.

Katherine, en av medarbetarna berättar:

– Våra fredagssamtal stärker oss som team och diskussionerna hjälper oss att skapa en gemensam värdegrund, så att vi är enade när vi arbetar med målgruppen. Vi som är anställda på Red Ada har olika utbildningar, erfarenheter och kunskap om sexuella rättigheter, så det är både viktigt och intressant att få höra flera perspektiv om ämnen som ofta inte diskuteras här i Bolivia.

Om en vecka startar Red Ada nya seminarier med kvinnor och ungdomar i El Alto. Seminarierna grundar sig i de ämnen som tagits upp på fredagssamtalen på huvudkontoret.

Linnea Petré, praktikant, Bolivia

Bolivia: “De patriarkala strukturerna finns överallt i samhället”

CDC, jämställdhet, Könsbaserat våld, Maskuliniteter, Sexuella och reproduktiva rättigheter | svalornauser | 04-04-2019

Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC) arbetar för att främja kunskap om, och respekt för, mänskliga rättigheter i Bolivia. En del av det arbetet fokuseras på vårt program mot könsbaserat våld. Genom att hålla workshops om könsbaserat våld och köns- och maskulinitetsnormer på skolor, arbetar CDC för att förebygga våld i samhället.

Paola, medarbetar på CDC, har precis genomfört vårens första workshop på skolan San Jose Fe y Alegría i El Alto. Workshopen syftade till att öka ungdomarnas medvetenhet om de strukturer som finns i samhället och få dem att reflektera över hur de påverkas av dessa.

Ungdomarna fick inledningsvis göra en charad där de skulle gestalta det motsatta könet i olika situationer, för att sedan diskutera könsroller och stereotyper. Deltagarna fick också i uppgift att rita en bild på vad makt betyder för dem och förklara varför de valt att rita just det. Därefter följde en diskussion om olika typer av makt.

– Patriarkatet är en maktstruktur som innebär att män har mer makt än kvinnor, förklarar Paola. Några exempel på hur patriarkatet tar sig uttryck är de könsroller som finns för kvinnor och män och att det som är maskulint värderas högre än det som är feminint.

– De patriarkala strukturerna finns överallt i samhället, fortsätter hon. Det är sällan direkt synligt, men dess konsekvenser såsom fattigdom, arbetslöshet och dysfunktionella familjer är något vi tydligt kan se.  

– Målet med vårt arbete är att bidra till ett samhälle som eftersträvar jämställdhet och jämlikhet. Alla människor är lika mycket värda, avslutar Paola.

Text och foto: Tilda Norsten, praktikant, Bolivia 

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika