Category Archives: Red Ada

Bolivia: Mödrars Kommitté för Rättvisa

Bolivia, El Alto, jämställdhet, Könsbaserat våld, Landsbygdsutveckling, Red Ada | svalornauser | 13-12-2019

– Mödrars Kommitté för Rättvisa ska idag institutionaliseras som en del av vår skolstyrelse. Vi existerar för att förena, vägleda, bevara och försvara elevernas och vårdnadshavarnas rättigheter och intressen, inleder skolstyrelsens ordförande mötet med i en av skolorna i El Alto.

Svalornas Latinamerika (LA) samarbetspartner Red Ada har länge arbetat för att främja jämställdhet och minska könsrelaterad våld i Bolivia. Sedan juni månad har Red Ada arbetat för att etablera två utskott för rättvisa i en skola i El Alto. Etableringen av utskotten är en Svalornas (LA) pilotprojekt som förväntas leda till ökat politiskt inflytande och förbättrad livskvalité för elever och invånare i distrikt 8 i El Alto.

Skolstyrelsens ordförande inleder mötet i en av skolorna.

Den nyinstallerade kommitteen heter Comité de Prevencia de la Violencia eller Mödrars kommitté för rättvisa. Dess medlemmar är skolelevernas mödrar; modiga kvinnor som i sin vardag lever nära våld. Deras arbete förknippas med ökat inflytande i kampen för uppehälle, sociokulturell rättvisa, förebyggande av könsbaserat våld och ökad utbildningskvalité.

Svalornas (LA) utvecklingsprojekt har möjliggjort flera workshops som behandlar könsrelaterat våld, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och ledarskap för mödrarna i El Alto. Red Adas insatser i genomförandet av projekt har varit i form av tekniskt stöd, kunskapsöverföring i form av föreläsningar, interaktiva verkstäder, dynamiska aktiviteter och teambildningövningar om ledarskap.

Mödrarna jobbar engagerat med frågor som kommer upp under mötet.

Numera är det mödrarna själva som håller i olika workshop för resterande befolkning i distrikt 8. Deras vision som kommitté är att tjäna som förebild för andra skolor och visa på att förändringar är möjliga även under svåra levnadsförhållanden.

Mödrarnas driv bottnar i deras vilja att hjälpa fler kvinnor att bryta sig loss från våldsamma levnadsförhållanden, sprida kunskap för att förändra mentaliteten hos yngre generationer, lyckas befästa arbetet för jämställdhet och därav kunna fortsätta utöva sociopolitisk inflytande inom sitt område.

Text och foto: Aleksandra Bumbaroska

Bolivia: Marsch i Nazacara mot mord på kvinnor i Bolivia

Bolivia, Könsbaserat våld, Landsbygdsutveckling, Latinamerika, Red Ada | svalornauser | 29-10-2019

ꟷMer än åttio kvinnor har mördats i vårt land under 2019! Detta är verkligen oroväckande och bör skrämma oss eftersom Bolivia dör genom att tillåta mord på kvinnor, säger Gladys Alejo, chef för Svalornas Latinamerikas (LA) samarbetsorganisation Red Ada.

Högstadieelever marscherar med slogan ”Stoppa våldet!” i Nazacara.

Utropen Ni una menos, vivas las queremos! No nos maten más! Alto a la violencia! ekar mellan byggnader när ett sextiotal elever och lärare marscherar längst gatorna i Nazacara.

Medvetenheten vi försöker väcka med dagens marsch grundar sig i vetskapen om att våldet börjar i hemmet. Säger en av lärarna och fortsätter marschera.

Enligt lag (2013:348) garanteras kvinnor i Bolivia ett liv fritt från våld, men verkligheten som kvinnorna lever i fortsätter att vara alarmerande. Undersökningar utförda av Observatorio de Genero, Coordinadora de la mujer påvisar att antalet kvinnomord i landet inte minskat drastiskt sedan implementeringen av lagen år 2013.  

Kriminaliseringen av brotten har lett till ett ökat antal anmälningar. Sammanlagt har över 600 ärenden registrerats sedan 2013. Antalet fall av kvinnomord ökar stadigt med ett genomsnitt på 0.9 % för varje år. Statistiken talar för att det juridiska ramverket i landet inte löser problemet med kvinnomord.

Ungdomar med egengjorda affischer mot könsbaserat våld

Preventivt arbete i form av utbildningar och mobiliseringar på landsbygden, med syfte att förändra mentaliteten kring könsrelaterat våld, utgör därför en viktig komplettering till det juridiska ramverket. Fokus på Svalornas LA arbete i Bolivia ligger på att förebygga könsbaserat våld.

ꟷ Dagens mobilisering indikerar att varje ung person, varje lärare och var och en av oss är villig att kämpa för att kräva rätten till ett liv fritt från våld. Det bör inte finnas våld mot varken kvinnor eller män, hälsar Gladys Alejo och tackar alla marscherande för deras deltagande.  

Text och foto: Aleksandra Bumbaroska, praktikant, Bolivia

Personporträtt: Silvia Luisa Quispe Paxi

jämställdhet, Könsbaserat våld, Landsbygdsutveckling, Personporträtt, Red Ada | svalornauser | 11-10-2019

‒ Jag kan, trots att jag är kvinna, har kjol och är ung’’, säger Silvia Luisa Quispe Paxi med säkerhet i rösten.

Silvia är 32 år gammal, född och bor i La Paz och jobbar på organisationen Visión Juvenil som samarbetar med Red Ada. Hon arbetar med barn, tonåringar och mammor och håller bland annat i workshops som handlar om våld och hur en kan känna igen våldsmönster. Silvia växte själv upp i en stökig hemmiljö där hennes mor blev offer för misshandel av Silvias far.

‒ Jag fick uppleva det och det var smärtsamt. Det jag upplevde gjorde så att jag ville förbättra både mitt också andras liv.

Den personliga kopplingen hon har till sitt jobb gör att hon varje dag fortsätter att kämpa för ett samhälle utan våld. Sedan hon började arbeta med frågor inom mänskliga rättigheter har hon lämnat bitterheten bakom sig.

‒ Ärligt talat har jag växt som person, jag är inte längre bitter och jag har förbättrat min attityd. Med andra ord har jag lärt mig om livet, säger hon stolt och skrattar.

Silvia tar fram mobilen och med entusiasm och stolthet visar bilder från olika workshops med kvinnor. Leendet smittar av sig och hon kommenterar

‒ Vi kan förändras, förändringen börjar alltid hos en själv.

Text och foto: Soledad Cornejo, praktikant, Bolivia

Bolivia: Fröken, vad är äggledare för något?

Bolivia, Landsbygdsutveckling, Red Ada, Sexuella och reproduktiva rättigheter, Workshop | svalornauser | 26-09-2019

Klitoris, blygdläppar och sädesledare är några av de ord som dyker upp som frågetecken hos skolelever i åldrarna 13 till 16 år. Samarbetsorganisationen Red Ada har organiserat en grupp elever som själva ska hålla i workshops om sexuella rättigheter för sina klasskamrater.

Över 4000 meter över havet ligger skolan Simón Bolívar. Det är en skola i El Alto där elever får i uppgift att hålla i lektioner om sexuella rättigheter, som är en kompletterande del av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.

Innan lektionen börjar är det kaotiskt, eleverna sitter och gör allt annat än att uppmärksamma tjejerna som ska lära dem om sina rättigheter och sina sexuella organ.

– Silencio en la clase por favor! Tyst i klassen!

På tavlan hänger ett papper som beskriver vad sexuella rättigheter innebär och hur lagen stödjer dessa 10 rättigheter. De inbegriper allt ifrån hur alla människor har rätt att njuta av sin sexualitet till rätten att leva ett liv fritt från våld och diskriminering.

Här listar en grupp elever alla sexuella rättigheter.

Efter en kort presentation får klasskamraterna i uppgift att sätta ut rätt ord på rätt del av kroppen. En del klarar det galant medan andra får klura på om könshormonet testosteron tillhör mannen eller kvinnan. Efteråt ska de fortsätta sätta ut ord, men nu får de bilder på det manliga och kvinnliga könsorganet. Det ekar av fniss och kinderna är röda som tomater. Trots att ämnet skapar massor av känslor tas uppgiften på stort allvar och de börjar klippa och klistra.

Klasskamrater försöker lista ut vilken kroppsdel som tillhör kvinnan och mannen.

– Señorita, que son trompas de Falopio?

– Y clitoris que es?

Förvirringen av vad klitoris och äggledare egentligen betyder sprids bland ungdomarna men engagemanget flödar. De börjar ta fram ordböcker för att ta reda på vad de olika delarna betyder. Killarna har svårare att placera ut ord som urinrör och sädesledare, medan tjejernas funderingar riktar sig mot vad skillnaden mellan inre och yttre blygdläppar är.

Workshopen är en plats där eleverna själva får ansvar över sin utbildning och inlärning om sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa. När klockan närmar sig lunchtid ersätts elevernas frågetecken kring kropp och sexualitet mot kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter.

Soledad Cornejo, praktikant, Bolivia

Fredagssamtal om sexuella rättigheter

Red Ada, Sexuella och reproduktiva rättigheter | svalornauser | 12-04-2019

Red Ada, en av Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisationer, har med en stark feministisk inriktning skapat självhjälpsgrupper för kvinnor och ungdomar i El Alto, La Paz. Målet med dessa möten är att förse deltagarna med verktyg för att förebygga könsbaserat våld och öka kunskapen om juridiska rättigheter, samt att bygga upp kvinnornas självkänsla. En av organisationens hjärtefrågor är att via kommunikation, både digitalt och socialt, stärka banden mellan kvinnor och män.

Varje fredag deltar personalen på Red Adas huvudkontor i dialoger om sexuella rättigheter. Teman som tas upp är sexualitet, masturbation, njutning, kärlek, abort, moderskap, faderskap, sexuella myter och könsstereotyper. Alla anställda turas om att leda diskussionen –  på så sätt kommer samtliga till tals.

Katherine, en av medarbetarna berättar:

– Våra fredagssamtal stärker oss som team och diskussionerna hjälper oss att skapa en gemensam värdegrund, så att vi är enade när vi arbetar med målgruppen. Vi som är anställda på Red Ada har olika utbildningar, erfarenheter och kunskap om sexuella rättigheter, så det är både viktigt och intressant att få höra flera perspektiv om ämnen som ofta inte diskuteras här i Bolivia.

Om en vecka startar Red Ada nya seminarier med kvinnor och ungdomar i El Alto. Seminarierna grundar sig i de ämnen som tagits upp på fredagssamtalen på huvudkontoret.

Linnea Petré, praktikant, Bolivia

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika