Category Archives: PDR III

Personporträtt: Nemesis Pachao Huamani

Landsbygdsutveckling, marsvin, Miljö, PDR III | svalornauser | 05-02-2020

Jag tror att det är viktigt att få möjligheten att se med egna ögon hur vi kan förbättra oss, det gör det mer verkligt och uppnåeligt. Jag tror att det är jätteviktigt att komma ut från byn, se, lära sig och sedan ta med sig de lärdomarna hem, säger Nemesis Pachao Huamani.

Nemesis Pachao Huamani jobbar med det lokala jorbruket i Machaguay.

Han är 46 år, äger en marsvinfarm i Machaguay och är ordförande för en lokal jordbruksorganisation i byn Machaguay. Som utbildad promotor av landsbygdsutvecklings programmet PDR har han i uppgift att föra vidare den utbildning och kunskap han får till sin organisation och distrikt. Inom ramen för promotorer händer det att de får åka på studiebesök och detta är andra gången Nemesis åker på ett sådant.

‒ Jag tycker att det är väldigt givande att få åka till nya ställen för att lära mig om hur jag kan förbättra min egen verksamhet, men även min by överlag. I Machaguay har vi land, vi har djur och vi har föda åt dem, men vi vet inte hur vi ska bära oss åt för att effektivisera vårt arbete.

Han är nöjd med dagens besök och vad han har fått lära sig.

‒ Tack vare detta studiebesök med PDR har vi fått praktiska tips hur vi kan få vår verksamhet och det jobb vi lägger ner att bli mer lönsamt.

Text och foto: Martina Lindberg, praktikant Peru.

Peru: Fruktfestival och kvinnors företagsamhet

jordbruk, Landsbygdsutveckling, PDR III | svalornauser | 10-04-2019

På fruktfestivalen i Tipan stärker kvinnor sin företagsamhet genom att sälja egenproducerade produkter. Det är dags för det tolfte året av den populära fruktfestivalen!

Frukt till försäljning! Här: tuna, äpple och olika sorters avokado.

Det är en varm förmiddag när borden dukas upp med diverse sorters frukt, grönsaker, tårtor, maträtter och drycker. Det sista ställs i ordning och medverkande såväl som besökare infinner sig. I byn och dess omgivning odlas mycket frukt och grönsaker, vilket uppmärksammas och firas denna dag.

Så, vad har Svalorna Latinamerikas landsbygdsutvecklingsprogram i Peru med en fruktfestival att göra? Programmet medverkar på tillställningar som dessa dels för att visa sin delaktighet i samhället, men framför allt för att uppnå sina mål. Ett av programmets mål är att kvinno- och ungdomsorganisationer bidrar till att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för familjer i området. En del av detta är att öka nivån av ekonomisk självständighet för kvinnor, vilket kan göras genom att stärka kunskaperna i hållbart jordbruk. Med ett väl fungerande jordbruk och anpassade tekniker ges möjlighet till förbättrad kost, försäljning och högre inkomster. En förutsättning för att kunna sälja sina produkter är att de marknadsförs, exempelvis på Tipans fruktfestival.

Erika Soto Silva, föreningsmedlem, säljer frukt och marmelad.

På fruktfestivalen deltar bland annat föreningar från Tipan, vilka startats med hjälp av landsbygdsutvecklingsprogrammet. Målet för många av deltagarna är just att marknadsföra sina produkter, vilket i framtiden kan leda till mer försäljning. Medlemmarna visar upp och säljer sina egenproducerade frukter, grönsaker och rätter, vilka besökarna provsmakar och köper efter behag. Att delta på festivalen blir en övning i såväl planering som försäljningstekniker och kvinnorna demonstrerar sina kunskaper i företagsamhet.

Föreningsmedlemmar visar upp sina lokalproducerade produkter.

Ida Blomqvist, praktikant, Peru

Peru: ”Utvärderingen är viktig för att vi ska se var vi är”

Ceder, Landsbygdsutveckling, PDR III, Workshop | svalornauser | 19-09-2018

Samarbetsorganisationerna i landsbygdsutvecklingsprogrammet El Programa Desarollo Rural III (PDR), El Taller och Ceder höll tillsammans med Svalorna Latinamerika (LA)  i slutet av augusti ett möte i staden Arequipa i Peru, för att utvärdera årets första sex månader.

Roberto Velarde, som är del av samarbetsorganisationen Ceders fältteam, förbereder sig för att presentera organisationens aktiviteter och resultat. Foto: Sara Erlandsson

Syftet med mötet var att  de olika samarbetsparterna tillsammans skulle kunna utvärdera programmets handlingsplan, följa upp de förväntade resultaten och se huruvida de har lyckats eller inte. Samt ge samarbetsparterna möjlighet att komma med idéer för att förbättra arbetet.

-Utvärderingen är viktig för att vi ska se var vi är, vad vi gör bra och vad vi gör mindre bra. För att sedan kunna förändra det som inte går så bra, säger Elizabeth Ramos administrationsansvarig på Svalorna LA i Peru.

Dagens första gruppövning. Foto: Sara Erlandsson

För att göra detta på bästa sätt blandades föreläsningar av medlemmarna i de olika organisationerna med gruppdiskussioner och skapande av översiktskartor. De ämnen som de riktade in sig på var matsäkerhet, jämställdhet, anpassning till klimatförändringarna samt kvinnors och ungas ekonomiska oberoende på landsbygden.

– Under mötena är det viktigt att alla deltar aktivt för vi är alla här för att lära av varandra. Samarbete är bästa sättet att nå målen, säger Mari Carmen, sociolog, agronom och specialist inom hållbar utveckling, som höll i mötet.

Sara Erlandsson, praktikant, Peru

Peru: Att kunna påverka på lokal nivå

Ceder, El Taller, Landsbygdsutveckling, PDR III, Peru | Utlandspraktikant | 21-08-2018

En viktig del i landsbygdsutvecklingsprogrammets arbete som Svalorna Latinamerika (LA) bedriver med sina samarbetsorganisationer är att utbilda och träna deltagarna så att de aktivt kan delta i de lokala politiska processerna, delta på möten och uttrycka sina åsikter, ställa krav på lokala myndigheter etc.

Bufgetförhandlingsmöte "presupuesto participativo" i Machahuay. PDRs fältteam JuanaLobatón faciliterar möten och främjar dialogen mellan deltagarna och myndigheter.

Bufgetförhandlingsmöte ”presupuesto participativo” i Machahuay. PDRs fältteam JuanaLobatón faciliterar möten och främjar dialogen mellan deltagarna och myndigheter. Foto: Agnes Lansrot

Under maj och juni månad hålls möten där befolkningen kan delta och påverka vad en del av de lokala myndigheternas budget ska gå till. Trots att dessa möten är öppna för alla som vill delta är det ofta en begränsad skara personer som kommer på mötena och det är inte alla som deltar aktivt genom att uttrycka sina åsikter.

Förhoppningen är att fler och fler personer ska delta under dessa möten för att ha möjlighet att påverka. I vissa fall kan landsbygdsutvecklingsprogrammet ställa upp och hjälpa till att underlätta dessa möten. För de som bor långt bort från möteslokalen anordnas transport, eftersom det inte finns någon kollektivtrafik för att ta sig fram.

Genomgång av hur budgetmötena "presupuseto partcipativo" fungerar.

Genomgång av hur budgetmötena ”presupuseto partcipativo” fungerar. Foto: Agnes Lansrot

Inför dessa möten anordnas ofta workshops, och möten där befolkningen kan gå samman och diskutera vad som är viktiga frågor för dem så att de sedan kan stå mer enade och arbeta tillsammans för en eller ett fåtal saker. På så vis är det större chans att deras röster blir hörda.

”Ju fler som står bakom samma förslag desto större chans är det att ni får igenom det”, säger Veronica Quenta, antropolog i programmets fältteam, under en workshop i Pampacolca.

Veronica Quenta går igenom processen för att påverka politiska beslut. Pampacolca, Castilla Media

Veronica Quenta går igenom processen för att påverka politiska beslut. Pampacolca, Castilla Media. Foto: Roberta Muñoz

Programmets fältteams sociala expert går också igenom hur systemet fungerar och vad som kan vara bra att tänka på.  Programmet jobbar löpande med att stärka befolkningens deltagande och håller utbildningar och workshops för att personer som annars inte skulle vågat tala inför myndigheter vågar göra sina röster hörda. Victoria Olinda Carpio Taco har deltagit i programmets arbete i Machahuay där hon är bosatt ända sedan de började arbeta i området:

”Jag har lärt mig jättemycket av de olika utbildningarna och workshops som PDR [programmet] håller, jag har lärt mig att prata och uttrycka mina åsikter inför en grupp människor. Jag har också lärt mig att våra politiker är våra representanter som måste lyssna på våra åsikter.”

Agnes Lansrot, programpraktikant, Peru

Peru: Att arbeta i förening

El Taller, Landsbygdsutveckling, PDR III, Peru, Programa de Desarrollo Rural | Utlandspraktikant | 29-06-2018

Det är viktigt att jobba i en fungerande organisation och det praktiska arbetet med avokadoodling, marsvinsuppfödning som Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisationer jobbar med i Peru sker i föreningar där de sociala och organisatoriska delarna är centrala. Det är ofta inom föreningarna som bildas som många får möjlighet att utveckla sina färdigheter genom ansvarsuppdrag som ordförande, sekreterare eller kassör.

Biodlarföreningen i Yacmes, Tipan har en workshop med PDRs fältteams antropolog Veronica Quenta om hur en organisation eller förening fungerar på bästa sätt.

Biodlarföreningen i Yacmes, Tipan har en workshop med PDRs fältteams antropolog Veronica Quenta om hur en organisation eller förening fungerar på bästa sätt.

Landsbyggdsutvecklingsprogrammets (PDR) fältteam består alltid av en person med ett större övergripande ansvar för den produktiva delen och en person med större ansvar för den sociala. När en grupp personer väljer att bilda en förening för att gå samman i en aktivitet får de inte bara stöd i det tekniska utan även i att organisera sig, stöd i att lösa eventuella konflikter som kan uppstå eller att reda ut oklarheter i de olika förtroendevalda personernas roller. Det är väldigt viktigt att allt detta fungerar bra för att kunna arbeta tillsammans.

PDRs fältteam är på besök i avokadodlarföreningen i Yatos växthus. De tittar på hur det går med odlingen men också hur föreningen fungerar och hur väl de olika medlemmar uppfyller sina funktioner. Veronica Quenta (PDR) går igenom anteckningar med Salvador Choque Bravo.

PDRs fältteam är på besök i avokadodlarföreningen i Yatos växthus. De tittar på hur det går med odlingen men också hur föreningen fungerar och hur väl de olika medlemmar uppfyller sina funktioner. Veronica Quenta (PDR) går igenom anteckningar med Salvador Choque Bravo.

”När det är pengar inblandade uppstår alltid konflikter, därför är det viktigt att alla utför sina uppgifter och att alla undantag nedtecknas.” Veronica Quenta antropolog i PDRs fältteam och specialist inom det sociala området i Tipan.

När en styrelse ska väljas håller alla medlemmar i föreningen ett möte men innan de beslutar om en styrelse diskuteras och klarläggs varje styrelseposts roll, därefter kan medlemmarna nominera varandra och rösta. Föreningarna för protokoll över möten och arbetsdagarna där närvaron alltid dokumenteras. Det är viktigt att alla som är medlemmar i föreningen deltar i aktiviteterna, tar del av informationen och samarbetar annars uppstår lätt konflikter. Ofta har varje förening tillsammans satt upp regler för vad som händer när någon uteblir från sina ansvarsområden så som att vattna i växthuset, delta på möten etc.

Bevatnningsschema avokadoodolarföreningen i Yato.

Bevattningsschema avokado-odlarföreningen i Yato.

På så vis kan arbetet fördelas lika och när föreningen sedan börjar få inkomster från försäljning av det de producerar eller ska dela upp växterna de drivit upp i växthuset kan de fördelas rättvist.

Text och bild: Agnes Lansrot

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika