Category Archives: Landsbygdsutveckling

Bolivia: Starka band mellan kvinnor motarbetar våld i samhället

Landsbygdsutveckling | svalornauser | 27-05-2019

Syftet med självhjälpsgrupperna är att motarbeta våld i samhället genom att kvinnor får knyta starkare band med andra kvinnor i sin närmiljö. De pratar mycket om självrespekt och hur de tillsammans skyddar varandra emot olika typer av diskriminering och misshandel.

Nu har vår samarbetspartner RED ADA avslutat självhjälpsgruppen som varit aktiv de senaste sex veckorna i El Alto – Bolivia. Ungdoms-och vuxengrupperna har tillsammans med psykologer och pedagoger från Svalornas samarbetsorganisation bearbetat trauman och stärkt deltagarnas självförtroende.

Första veckan var det knappt några som vågade räcka upp handen eller tala med magstöd när de stod inför gruppen. Nu har det gått sex veckor är gruppdynamiken en helt annan. Deltagarna har uttryckt att självhjälpsgruppen är en frizon när de kan slappna av, vara sig själva och prioritera sig själva för en gångs skull. Flera av mammorna är hemmafruar med många barn som måste tas hand om vilket har lett till att kvinnorna sällan får egentid.

 Teman som har tagits upp:

-Rädslor

-Självkänsla och självförtroende

-Maktlöshet och makt

-Självförsvar

-Vem är jag?

För varje vecka som har gått så har kvinnorna och tonårsflickorna blivit mer bekväma och öppnat upp sig mer, vilket har lett till att de har knutit nya band inom gruppen.

”Jag upplever att jag har fått mer insikt om vikten av ett starkt självförtroende och blivit bättre på att uttrycka mina känslor” – Zaida Barreto Fernández, 15 år.

Sista sessionen av självhjälpsgruppen som ägde rum var en reflektion bland medlemmarna om alla möten. Kvinnorna och tonårsflickorna uttryckte vad de har lärt sig och vad de kommer att ta med sig i framtiden. Några av
tonårsflickorna har efter självhjälpsgruppen startat en egen kommitté som ska motarbeta könsbaserat våld. En gång varje månad kommer de hålla i undervisningar om könsbaserat våld för sina klasskompisar i skolan.

”Jag har lärt mig mer om vad definitionen av våld är och hur man kan hjälpa folk i sin omgivning som är utsatta för det.” – Andrea, 27 år.

Linnea Petré, praktikant Bolivia

Bolivia: Att känna sin kropp, dess förändringar och dess rättigheter

Landsbygdsutveckling | svalornauser | 24-05-2019

“Vi pratar om puberteten idag för att det är viktigt att tonåringarna känner till sina kroppar och att dem känner igen de psykiska, sociala och biologiska förändringarna som kommer hända dem” säger Juana Huayhuz socialarbetare i El Alto.  

Det är en solig och isande kall höstdag i El Alto. Svalorna LA:s samarbetsorganisation Chasqui befinner sig på skolan Uruguay 30 minuter utanför staden där de håller i workshops tre dagar i veckan.

“Den här typen av workshop är nödvändig för att ungdomarna som bor på landsbygden ska få kunskap om puberteten och sexuella rättigheter som dem annars inte får ta del av” fortsätter Juana.

Vi går in ett av klassrummen med elever som är mellan 11 och 14 år gamla. “Idag ska vi prata om puberteten, är det någon som har hört talas om vad det är?” frågar vi eleverna. “Det är de förändringar som sker i kroppen” svarar en av killarna i klassen.

Efter ett kort samtal om vad puberteten är i helklass delas klassen in i två, tjejerna för sig och killarna för sig. Dem sätter sig i två cirklar och framför dem läggs olika bilder på förändringar som sker i kroppen under puberteten och i mitten placeras en person som ska gå igenom sin pubertet. Ett fnitter sprider sig mellan eleverna men efter några minuters förklarande om att puberteten kommer hända oss alla och är något väldigt naturligt samlar sig de flesta.

När grupperna var för sig hade pratat om alla förändringar, presenterades dem inför klassen.

Var och en får ta upp en av bilderna och förklara vad som sker för att sedan lägga bilden på personen i mitten. Efter att båda grupperna är klara får tjejerna presentera sin person och vad som händer med henne i puberteten och killarna får presentera vad som händer med killen.

Elsa, Praktikant Bolivia

Bolivia: “Mi cuerpo, mis derechos”- Min kropp, mina rättigheter

Landsbygdsutveckling | svalornauser | 20-05-2019

Könsbaserat våld och våld i nära relationer är ett utbrett problem i Bolivia. Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Capacitación y Derechos Cuidadnos (CDC)  arbetar förebyggande mot våld genom att hålla workshops i skolor om bland annat könsbaserat våld och maskulinitetsnormer.

– Vilka är era Sexuella och reproduktiva rättigheter och vad är skillnaden?
– Vivianne , CDC

-Vad är det första ni kommer att tänka på när ni hör sexuella och reproduktiva rättigheter? frågar Vivianne, CDC:s volontär.

CDC:s medarbetare och volontärer har precis genomfört en workshop på skolan ”Pedro Domingo Murillo I” i Palca, La Paz. Workshopen handlade om sexuella och reproduktiva rättigheter och syftade till att öka ungdomarnas kunskap om dessa ämnen, vad dessa rättigheter innebär och vad det är för skillnad mellan dem. Ungdomarna fick också göra olika övningar för att lära sig vilka rättigheter som är sexuella rättigheter och vilka som är reproduktiva rättigheter.

-Sexuella och reproduktiva rättigheter syftar till att garantera att vi kan utöva vår sexualitet på ett fritt, säkert och jämställt sätt utan diskriminering och våld. Det är viktigt att ni vet att det är ni som bestämmer om, när, hur och med vem ni vill ha en sexuell relation, förklarar Vivianne.

Nedan är en förklaring av skillnaden hämtad från RFSUs hemsida:

 Sexuella rättigheter

Sexuella rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna. Det innebär att människor oberoende av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, könsidentitet, sexualitet och ålder har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Detta utan att bli utsatta för diskriminering, kränkningar och våld.

Sexuella rättigheter har dock inte definierats i internationella överenskommelser på grund av att de inte erkänns av många stater och anses mycket kontroversiella.

Reproduktiva rättigheter

Till de reproduktiva rättigheterna hör bland annat kvinnors rätt att bestämma om antalet barn och om hur lång tidsrymden mellan graviditeterna ska vara. Dit hör även tillgång till preventivmedel samt till sexuell upplysning och utbildning.

Tilda Norsten, praktikant, Bolivia

PERU: Hälsosam matlagning för föräldrar och barn

Landsbygdsutveckling | svalornauser | 20-05-2019


—Vilken del av romansalladen äter ni? Man kan även äta stjälken! Det är stjälken som innehåller mest vitaminer, berättar Veronica.

Tillsammans med Veronica Queda, en av specialisterna inom Svalorna Latinamerikas landsbygdsutvecklingsprogram, utbildas barn och föräldrar i hälsosam kosthållning.

I Piraucho, en liten by i Södra Peru har Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisationer byggt ett växthus för att kunna komplettera den näringsfattiga skolmaten med egenodlade grönsaker. Odlingen i växthuset är i full gång och den första skörden har visat sig lyckad. Det finns fortfarande en del okunskap om hur man kan få ut det mesta av grönsakerna och även en oro att barnen i byn ej skall vilja äta dem.

Tillsammans med några av kvinnorna i programmet har Veronica samlat byns kvinnor och barn och förberett några olika maträtter. Bland annat har de tillagat olika majsplättar innehållande romansallad spenat och basilika. Både de vuxna och barnen får smaka på de olika rätterna och får sedan ta del av recepten. Veronica förklarar vilka viktiga vitaminer de olika grönsakerna innehåller samt vilka delar av grönsakerna som innehåller mest näring.

Text och foto: Love Markensten praktikan, Peru

Peru: Nu startar nya ekologiska odlingar i Piscopampa

Ekologiskt, Globalamålen, jordbruk, Landsbygdsutveckling, Peru | svalornauser | 18-04-2019

Den nystartade landsbruksföreningen i Piscopampa, en by i Castilla media, är i full gång med att starta en gemensam ekologisk odling. Den ska bidra till en mer varierad kost och öka konsumtionen av närodlade grönsaker i området. Några fröer delas ut till var och en av medlemmarna och landsbygdsutvecklingsprogrammets ingenjör Ricardo Manrique ber dem att gissa vilken gröda de håller i handen.

Dagen har spenderats på skolgården, där föreningens medlemmar har hjälpts åt att bygga ett växthus. Anledningen till att växthuset byggs just där är för att det är viktigt med en neutral plats där alla känner sig välkomna och kan komma och gå som de vill. Grödorna är till för medlemmarnas egenkonsumtion och barnens skolmat, så att den blir mer varierad och billigare. Den förbättrade tillgången till näringsrik mat bidrar till det Globala målet om att ”avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk”*. Odlingen är även tänkt att öka konsumtionen av närproducerade grönsaker. Detta då befolkningen idag ofta köper sina grönsaker från affären som i sin tur har köpt dem från närliggande städer där besprutningsmedel många gånger används.

Medlemmarna i den nystartade föreningen jobbar med att få jorden i växthuset odlingsbar. 
Ricardo från landsbygdsutvecklingsprogrammet visar upp frön som gruppen senare ska så. 

Efter att själva växthuset är färdigbyggt hålls ett möte om hur föreningen kan arbeta för att göra egen kompost och gödsel. Odlingen ska vara helt och hållet ekologisk och inga medel ska användas för att bespruta växterna.

 – De bekämpningsmedel ni använder hamnar i jorden och förstör den naturliga balansen av mineraler, det gör det svårare att på ett naturligt sätt få saker att växa och de grönsaker ni skördar kommer att ha kemikalier i sig, berättar Ricardo för gruppen.

Dagen avslutas med att de fröer som tidigare visats upp odlas i det nybyggda växthuset, bland annat spenat, morötter och rödbeta planteras. Föreningen ritar sedan upp en karta för att hålla koll på grönsakerna och ett bevattningsschema för hela året sammanställs.

Medlemmarna gräver ner och vattnar de nysådda fröna. 

Text och foto: Villemo Tomasdotter, praktikant, Peru.

*Mål två i de Globala målen. https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-2-ingen-hunger/

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika