Category Archives: jordbruk

Peru: Smartare bevattningsteknik sparar både tid och resurser

jordbruk, Landsbygdsutveckling, självförsörjning, Utvecklingsarbete | svalornauser | 05-02-2020

I regionen Castilla Media i Peru är bristen på vatten ett stort problem för invånarna som främst livnär sig på jordbruk. Effektiva och smarta bevattningssystem är därför ett långsiktigt hållbart sätt att anpassa sig till klimatförändringarna som minskar vattentillgången. Bella Vista de Ruruca är en av de byar där ett växthus byggts med tillhörande bevattningssystem med hjälp av Programmet för Hållbar Landsbygdsutveckling (PDR).

Några veckor efter installationen är Reyna Gamero de Torres, som bor i Bella Vista de Ruruca, är mycket nöjd med det nya bevattningssystemet. ”Det sparar oss både tid och vatten. Och grönsakerna som vi skördar i växthuset är väldigt bra, framförallt spenaten är viktig för hälsan hos barn och äldre”, berättar Reyna.

Foto: Reyna Gamero de Torres bor i Bella Vista de Ruruca där ett växthus har byggts

För att bygga växthuset och det nya bevattningssystemet stod PDR för materialet såväl som instruktionerna och de som bor i byn bidrog i sin tur med arbetskraft för monteringen. Invånarna delar sedan på skördarna från växthusen inom byföreningen. Ett viktigt tema inom Programmet för Hållbar Landsbygdsutveckling är matsuveränitet och att invånarna får kunskap om bland annat tillgång till hälsosam och varierad mat, då en stor del av barnen lider av järn- och andra näringsbrister. Därför har programmet tidigare byggt växthus i många byar, och just nu pågår även arbetet med att installera smartare, vatteneffektiva och klimatsmarta bevattningssystem för att möta den vattenbrist som klimatförändringarna för med sig.

Reyna berättar att hon gärna skulle se att det byggdes ett växthus till, ”Nu med det nya bevattningssystemet så skulle vattnet räcka till det, och med två växthus skulle vi ha möjlighet att plantera om växter från det första växthuset till det andra och på så sätt producera ännu mera mat”, säger hon.

Text och foto: Tilda Segerberg, praktikant, Peru

Peru: Långsiktigt jordbruk och klimatsmart odling

Globalamålen, Hälsa, jordbruk, Landsbygdsutveckling, Peru, Utvecklingsarbete | svalornauser | 05-02-2020

Det gemensamma växthuset i Arecocha fungerar som en modul för hur långsiktigt och hållbart odlande kan se ut och skötas. Deltagarna provar bland annat på att odla olika sorters grönsaker tillsammans med en agronom från Programmet för Hållbar Landsbygdsutveckling (PDR). De deltar också på genomgångar om hur klimatsmarta tekniker kan appliceras och vad olika växter har för nyttiga egenskaper. Deltagarna har nu jobbat flitigt i två år för att omvandla en förfallen trädgård till att bli ett grönskande paradis.

Den utbredda machokultur som existerar på Perus landsbygd har inte hindrat en lokal jordbruksorganisation med åtta kvinnor från byn Arecocha från att växa fram. Tillsammans arbetar kvinnorna och PDR med ett gemensamt växthus; där de kan utveckla och samla kunskaper kring jordbruk och hållbar odling.

”Det känns som ett privilegium att kunna få arbeta med och ansvara för detta växthus tillsammans”, säger Tomaza Huamani, utsedd ordförande för det gemensamma projektet. ”Det är viktigt med kunskap, och jag tycker att vi får väldigt bra information och stöd av agronomerna inom programmet PDR. Vi har exempelvis fått lära oss om hur vi kan hjälpa till att bekämpa anemin (blodbrist till följd av lågt antal röda blodkroppar vilket är ett omfattande problem på landsbygden i Peru) här i byn med hjälp av maten vi odlar i vårt växthus, vilket känns väldigt viktigt.”

Foto: Tilda Segerberg, Arkivbild från Svalorna Latinamerika

-”Det är väldigt viktigt att personerna som är involverade i växthuset känner samhörighet och en gemenskap, för då blir de mer motiverade att komma hit och jobba med den,” menar Roberto Velarde, som arbetar som agronom hos PDR. ”Vårt mål är att de ska bli inspirerade och applicera det de lär sig på genomgångarna i växthusmodulerna i sina egna hem. Det vill säga, att de skapar sina egna små växthus. Tillgången till näringsrika grönsaker underlättas enormt om de hittar dem i sin egen trädgård.”

Växthusmodulen är en plats där kvinnorna kan arbeta gemensamt för att ta lärdom av varandra. På detta sätt blir kvinnorna i organisationen utbildade inom matsuveränitet likväl som klimatanpassning, vilket är en förutsättning för organisationens arbete kring långsiktigt hållbara jordbruk.

Text: Martina Lindberg, praktikant i Peru

Personporträtt: Dina Tintaya Condo

jämställdhet, jordbruk, Landsbygdsutveckling, Personporträtt, Peru | svalornauser | 05-02-2020

‒ Tack vare initiativet att kvinnor också ska kunna vara företagsamma, har vi möjligheten att både synas och delta vid sådana här event, säger Dina Tintaya Condo, ordförande i jordbruksföreningen Virgen de Fatima.

Dina Tintaya Condo visar stolt upp sin egenodlade vid matmässan i Viraco .

Hon är ordförande i jordbruksföreningen Virgen de Fátima som utgörs av tre mindre samhällen i distriktet Machaguay i Castilla Media, Peru. Hon deltar vid matfestivalen i Viraco som Svalorna Latinamerika tillsammans med Landsbygdsutvecklingsprogrammet PDR har varit med och anordnat i samråd med lokala auktoriteter i området.

‒ Att kvinnor får ta del av denna kunskap är viktigt, vi är dom som kommer föra dom vidare till våra egna barn och kommande generationer, säger Dina Tintaya Condo.

Deltagarna spelar en stor roll inom programmet och stod i fokus under eventet.

‒ Vi är få men vi är enade. Detta har gjort att vi nu är mycket mer fria och mer involverade, vilket vi är glada och tacksamma för. Vi är inte längre rädda för att ta plats eller yttra våra åsikter. Jag ser inte längre stereotypiska könsroller som ett hinder, säger hon.

Text och foto: Jennifer Persson Nääf, praktikant, Peru.

Personporträtt: Clavelina Rocio Sahuanay

Arequipa, jordbruk, Landsbygdsutveckling, Personporträtt, Peru | svalornauser | 16-10-2019

Clavelina Rocio Sahuanay är en biodlare från Viraco i Peru. Genom att specialicera sig ännu mer jobbar hon mot att utöka och förändra hanteringen av sin biodling.

Hon har fått möjligheten att åka på en studieresa till andra distrikt i regionen Arequipa tillsammans med Svalorna Latinamerikas program, samt ett tjugotal andra jordbrukare från distrikten Viraco och Machaguay.

-Studieresan har öppnat mina ögon genom nya typer av lärdomar och att se saker på andra sätt. Jag har insett att det är vi själva som måste delta och initiera projekt för att nå våra mål. Vi har mycket resurser, men det som saknas är kunskap. Jag har genom resan lärt mig att det finns hjälp att få.

Clavelina fortsätter:

-Jag vill nu initiera ett projekt gällande min biodling. Jag är stolt över att jag redan kunnat utöka den genom att förändra min hantering av den, något som jag lärt mig inom Svalornas program. Imorgon ska jag på egen hand åka på en studieresa till för att lära mig mer. Jag vill specialisera mig mer och mer inom biodling.

Text och foto: Tilda Segerberg, praktikant, Peru

Peru: Utveckling av marsvinsuppfödning

jordbruk, Landsbygdsutveckling, Latinamerika, Marsvinsuppfödning, Peru | svalornauser | 08-10-2019

I området Castilla media är marsvin ett traditionellt livsmedel. Svalorna Latinamerika arbetar med att förbättra och öka lantbrukarnas livsmedelsproduktion i distriktet Castilla Media, och därigenom också deras inkomster. Att lära sig mer om marsvinsuppfödning stod på agendan under en studieresa som ett tjugotal lantbrukare från distrikten Viraco och Machaguay deltog i under september månad.

Marcos Negra visar hur man på ett korrekt sätt lyfter en dräktig marsvinshona

På La Universidad Católica de Santa María fick deltagarna besöka en marsvinsuppfödning, där Marcos Negra från universitetet berättade om hur marsvinsproduktionen kan förbättras, samt hur marsvinen kan må bättre. Deltagarna fick bland annat lära sig mer om mat, parning, storlek på bur samt hur man på ett korrekt sätt lyfter ett marsvin.

Elvira Saavedra som deltog på studieresan tyckte att just marsvinsdelen var den mest intressanta.

– Speciellt intressant var vilket foder de bör få. Jag ger dem bara alfalfa (en växt som odlas som foder till djur), men ska nu även börja ge dem torrfoder. Vi föder bara upp marsvin för egen konsumtion och lever på odling av avokado och biodling. Men kanske kan vi utöka till att även föda upp marsvin för försäljning, säger Elvira.

Marsvin på universitetet La Universidad Católica de Santa María

Ricardo Manrique Herrera som är agronom och jobbar inom Svalorna Latinamerikas program berättar att det är mycket vanligt att befolkningen i programmets område föder upp marsvin för egen konsumtion, men att programmet jobbar för att de också ska kunna sälja marsvin och gå med vinst på detta.

– I Castilla Media finns resurserna för marsvinsuppfödning och genom programmet lär sig deltagarna att förbättra sin hantering av marsvinen samt hur de kan undvika problem, till exempel sjukdomar. Om de lär sig hur de kan sköta marsvinen på bästa sätt så kan de sedan jobba med det och sälja marsvinen. Till att börja med på den lokala marknaden, men så småningom även till andra platser, säger Ricardo. 

Text och foto: Tilda Segerberg, praktikant, Peru

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika