Category Archives: Chasqui

Personporträtt: Adela Cruz Quispe

Bolivia, Chasqui, El Alto, Våldsbekämpning | svalornauser | 05-02-2020

– Min dröm är att ungdomarna vi jobbar med någon dag blir ledare, kanske borgmästare, ministrar. Att vi åtminstone kan påverka dem att vilja skapa egna livsprojekt som kommer till nytta för fler i deras omgivning och land. Det är det vi vill här på Chasqui, säger Adela, verksamhetschef, stolt.

Adela Cruz Quispe jobbar för ett fredligare samhälle.

Adela Cruz Quispe är också en av grundarna av Chasqui, en av Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisationer här i Bolivia. Som barn invandrade hon med sin familj från landsbygden, en upplevelse som hon delar med stor del av El Altos befolkning, och som blev en av grunderna till organisationens start för snart 32 år sedan. 

– Vi organiserade oss för att få tillgång till samma saker som alla andra. Det var mycket diskriminering då, vi som hade pollera* fick till exempel inte gå på universitetet. Och många migranter mötte liknande hinder, berättar hon.

– Med tiden såg vi allt större behov i samhället runt omkring, av ytterligare förändring. Vi såg våld, fysisk och psykisk misshandel, främst mot barn och kvinnor.  Och vi såg att möjligheterna för utveckling och förändring för unga inte fanns. På så vis har vi alltid jobbat för folket och deras behov, säger Adela Cruz.

Över 2000 ungdomar är aktiva i Chasquis verksamhet. Arbetet sker i skolor, i ungdomsgrupper, föräldragrupper, i form av events, utställningar och olika kulturella framträdanden. Syftet är att bekämpa våld, våld mot kvinnor och barn och skapa framtida förändringsaktörer. 

– Vi fortsätter kämpa för att de människor vi berör ska ta avstånd från våld och bli fredliga, solidariska individer som kämpar för sitt samhälle och för sina egna liv. Och ofta möter jag människor som säger “Adela, jag lyckades”. Då känner jag mig stolt, för jag kan se att det vi gör spelar roll. 

– För att förändra vårt samhälle behövs fler Chasquis, det är det enda jag vill säga, avslutar Adela allvarligt. 


* traditionell kjol som urfolkskvinnor använder.

Text och foto: Nora Engvall Olmås, praktikant, Bolivia

Bolivia: Fred och hälsa är tätt sammankopplade

Bolivia, Chasqui, Festival, Fred, Hälsa | svalornauser | 31-10-2019

Fred och hälsa – ämnen som kan verka skilda men som är sammankopplade på många sätt. Agenda 2030 och de globala målen lägger mycket fokus på fred och hälsa, och så gör även Svalorna Latinamerikas arbete i Bolivia. Under en festival med temat fred ansvarar Ximena och Wara över att informera om att maten vi äter hjälper oss att leva i fred och hälsa.

Wara och Ximena informerar om fred och hälsa under festivalen

Wara Quispe Condori är 15 år gammal, och tillsammans med kompisen Ximena Ticona Mamani, 14 år, deltar hon i festivalen ”Feria de la Paz” med Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Chasqui. Temat för festivalen är fred, men tjejerna ansvarar för att informera om hur vi kan leva i fred och hälsa – genom maten vi äter.

Att äta hälsosamt är viktigt för samhället, för varje person, för barnen, för alla. Vi behöver hälsosamma kroppar, kroppar som växer och utvecklas, säger Ximena.

Tack vare maten vi äter kan vi vara starka och hålla oss friska. Det vi äter skyddar oss och låter oss leva ett lugnt, friskt liv, i fred, fyller Wara i.

Tjejernas uppfattning är att många inte vet hur de ska leva hälsosammare liv och att deras livsstilar påverkar hälsan. Men genom att informera andra om det de själva lärt sig kan de bidra till att människor förändrar sina vanor.

Vi hjälper dem som kommer och pratar med oss idag. Vi informerar om hur de kan få gladare, hälsosammare och bättre liv. Mina ord hjälper dem att stärka sig själva, och det är för mig något helt underbart, ler Ximena.

Svalorna LA:s program i Bolivia fokuserar främst på jämställdhet, men en del av arbetet med hållbar utveckling fokuserar på miljö och hälsa. Förutom aktiviteter som den Wara och Ximena deltagit på, arbetar Chasquis ungdomar med växthus och hälsosam mat.

Vi har lärt oss allt detta tack vare Chasqui och det har förändrat mycket i mitt liv. Jag har lärt mig om miljö och hälsa, men också mycket om fred och våld, säger Wara.

Och det viktigaste av allt, det har hjälpt oss att bli av med rädslan! Utan Chasqui hade vi aldrig vågat vara här idag och prata med alla människor! Det är en stor utveckling för oss, konstaterar Ximena stolt.

Text och bild: Nora Olmås Engdal, praktikant, Bolivia

Personporträtt: Vincent Sirpa Ticona

Bolivia, Chasqui, El Alto, Landsbygdsutveckling, Personporträtt | svalornauser | 28-10-2019


– Jag som bolivian och som man, oroar mig över framtiden. Jag har en dotter och när jag hör om allt våld som finns runtom i landet tänker jag på vad jag kan göra för att göra hennes och andra kvinnors framtid säkrare. Jag diskuterar ofta med min fru om hur vi kan arbeta för att ändra machismo-kulturen och mentaliteten hos den manliga befolkningen. Temat våld är verkligen aktuellt idag och därför är jag väldigt stolt över samarbetet med Chasqui eftersom det känns som en del av förändringen.

På skolan Alemania i El Alto arbetar Vicente Sirpa Ticona som rektor. Han har arbetat som lärare och rektor de senaste 30 år men har haft sin rektorstjänst på Alemania sedan 2018. Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Chasqui har ett samarbete med Alemania och Vicente Sirpa Ticona var den som började det samarbetet. Han fick veta om Chasquis arbete genom en annan rektor på skolan Villandrani som Chasqui också arbetar med.

– Genom rektorn på Villandrani kunde jag komma i kontakt med Freddy på Chasqui och vi började samtala om att inleda ett samarbete med Alemania. Vi kom överens om att det var en bra idé! Efter några samtal kom hela Chasqui teamet till skolan och vi hade ett möte och jag kände mig väldigt nöjd som lärare att ha lyckats hitta bra samarbetspartners.

Rektorn Sirpa Ticona hade sett hur Chasqui arbetade med de andra skolorna och fastnat för arbetssättet.

Det är inte lätt att hitta stöd från myndigheter och andra statliga organisationer, så det är kul att hitta organisationer som kan hjälpa till på flera plan, som med växthusen och med temat våld.

Samarbetet mellan Chasqui och Alemania sträcker sig över tre år med start i år. Chasqui jobbar ihop med en klass som fokuserar på växthus. Rektorns förhoppning är att klassen ska föra vidare den kunskapen till andra klasser.

Text och bild: Clara Macario, praktikant, Bolivia

Personporträtt: Wara Quispe Condori

Bolivia, Chasqui, jämställdhet, Könsbaserat våld, Latinamerika | svalornauser | 21-10-2019

Wara Quispe Condori är 15 år gammal, och har idag deltagit på Feria de la Paz tillsammans med Svalornas samarbetsorganisation Chasqui. Festivalen hålls inför den internationella fredsdagen 21 september. Under dagen har Wara tillsammans med vänner ansvarat för att informera besökare om Chasquis verksamhet, och om hur man kan leva ett fredligt, hälsosamt liv.

-Jag blev så glad när jag fick frågan att vara med! Jag har sett några andra stationer här på festivalen som handlade om att bekämpa våld, och vi pratar om hur man kan leva ett hälsosammare liv. Allt detta skyddar oss, och gör att vi kan leva i fred, säger Wara.

-När jag informerar andra här på festivalen kan de använda sina nya kunskaper för att informera ännu fler, och på så vis kan jag bidra till fred och demokrati, genom att sprida kunskap, fortsätter hon.

Under de två år som Wara tagit del av Chasquis verksamhet har hon fått lära sig om många viktiga ämnen – våld mot kvinnor, jämställdhet, hälsosam kosthållning, teater och hur man är en bra ledare. På många sätt har detta förändrat hur hon tänker och lever.

-Chasqui har förändrat mycket för mig, nästan hela mitt liv. Jag har till exempel lärt mig att när man ser eller upplever våld, i alla former, så ska man inte vara tyst. Man måste prata, fortsätta och berätta det, för att kunna bekämpa det.

All den kunskap som jag har fått kan jag föra vidare genom att hjälpa andra, och tack vare dessa två år vågar jag stå här idag, utan rädsla, och lära ut det jag kan, avslutar Wara stolt.

Text och bild: Nora Engvall Olmås, praktikant, Bolivia

Bolivia – Talangtävling för att belysa våld i El Alto

Bolivia, Chasqui, El Alto, Landsbygdsutveckling, Talangtävling | svalornauser | 14-10-2019

I Bolivia är våld vanligt förekommande både inom och utanför familjen. Genom en talangtävling fick skolbarn möjlighet att bemöta svåra frågor på kreativa sätt och börja reflektera över egna beteenden och våldsmönster i sin omgivning.

Scenen där den inspirerande talangtävlingen ägde rum

Under dagen stod sång, dans och poesi på agendan och talangtävlingen introducerades med att den bolivianska flaggan hissades samtidigt som skolans orkester spelade nationalsången. Därefter höll rektorn ett tal där han tackade alla medverkande, elever, lärare, mammor, pappor och Chasqui. Rektorn avslutade talet med några sista ord om kampanjen:

Denna kampanj är till för att reflektera över våra egna familjer och fundera över hur våra hem ser ut och fungerar. Det är dags för förändring, det är dags att leva i fred och det är dags att sätta stopp för våldet inom familjen.

Kampanjen riktade sig mot många olika typer av våld och var en del av Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Chasquis arbete mot våld i hemmet och sexuellt våld. Chasqui var under dagen inbjudna till skolan Cuba Caribe som de påbörjat samarbete med. Där bidrog de med material och satt med i juryn till talangtävlingen.

Med hjälp av Svalorna LA kunde Chasqui bidra med material och personal och därmed hjälpa skolorna med den här typen av aktiviteter. Aktiviteterna gav barnen möjlighet att på kreativa sätt bemöta svåra frågor och börja reflektera över egna beteenden och vad som sker i deras närmsta omgivning. I alla nummer som visades upp fick åskådarna en inblick i hur barnen upplevde och såg på olika typer av våld. Samtidigt fick barnen själva försöka finna olika lösningar på problemen.

Talangtävlingen var ett effektivt sätt för barnen att lära sig metoder för att motverka våld. Problematisk våldskultur lyftes upp till ytan och kunskapen ökade bland barnen. Förhoppningen är att kampanjer som denna i framtiden ska skapa positiva spiraler som bryter destruktiva mönster.

Text och bild: Clara Macario, praktikant, Bolivia

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika