Category Archives: Chasqui

Bolivia: Våga prata om sex och pubertet!

Bolivia, Chasqui, Sexuella och reproduktiva rättigheter | svalornauser | 29-03-2019

I El Alto råder det brist på sexualundervisning. I en enkätundersökning som Svalorna Latinamerikas (Svalorna LA) samarbetsorganisation Chasqui gjort på skolor där organisationen är verksam svarar majoriteten av eleverna att de tror att deras klasskompisar behöver mer sexualundervisning.

Chasqui fortsätter därför att arbeta med sexualundervisning ute på landsbygdens skolor. På skolan Villandrani utanför El Alto organiserar Chasqui workshops, som ska förse barnen med grundläggande kunskaper kring vilken funktion de manliga och kvinnliga könsorganen fyller. Det huvudsakliga syftet med dessa workshops är att öppna upp för en dialog kring pubertet och sexuellt umgänge.

Workshopen introducerades med en film om könsorganens delar och funktion.
Eftersom få av barnen är bekanta med ämnet var det en del som tyckte att det var pinsamt att titta på filmen.

Workshopen fortsatte med en diskussionsövning. Barnen fick ta ställning till olika påståenden som ”Jag tycker det är pinsamt att prata om sex och puberteten” eller  ”Det är viktigt och nödvändigt att prata om de förändringar som sker i vår kropp under puberteten”.

Eleverna bildade en ring i mitten av klassrummet. Var och en läste upp ett påstående som klasskamraterna sedan fick ta ställning till. Höll man med om påståendet fick man byta plats, om inte fick man sitta kvar.

Eleven Carla Lourdes Condori läser upp ett av påståendena.

”Jag håller med om att det finns kroppsdelar som är privata”, ”Jag tycker att det är viktigt att i skolan få lära mig hur de manliga och kvinnliga könsorganen fungerar” och ”Jag håller med om att alla har rätt till sin egen kropp”, var några av barnens ställningstaganden.

Rodolfo, som arbetar i projektet i skolorna, avslutade workshopen med att betona hur viktigt det är att våga prata om de förändringar som skett, eller som kommer att ske, med kroppen när man går mot att bli ung vuxen. Att det inte är något att skämmas över, att det händer alla.

– Vi skäms inte över att prata om att vi tappar, och får nya, tänder eller att vi växer och blir längre, så vi borde inte heller skämmas över andra kroppsliga förändringar, säger han.

Foto och text: Beata Sjödahl, praktikant Bolivia

Bolivia: Om jag klipper av mig håret, är jag en kille då?

Bolivia, Chasqui, El Alto, Globalamålen, jämställdhet, Maskuliniteter, Sexuella och reproduktiva rättigheter | svalornauser | 19-03-2019

I den bolivianska skolan ingår inte sexualundervisning och när barnen är små, kallas deras könsorgan för “cosita”, vilket översätts till “liten sak”. Bristen på information om sexuellt umgänge och rätten till sin egen kropp är stor. På skolan Villandrani arbetar man för att skapa en mer öppen dialog om ämnet.

I utkanten av området El Alto i Bolivia finns skolan Villandrani. Där håller Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Chasqui i dag en workshop om människokroppen och skillnaden mellan mäns och kvinnors kroppar.

Workshopen inleds med att två siluetter avbildas på stora vita papper på golvet, en av en flickas kropp och en av en pojkes. De två siluetterna blir till en början nästintill identiska. Barnen uppmanas då lägga till det de anser saknas för att respektive siluett ska representera de två könen.

Flickorna ritar siluetten av en pojke…
Och pojkarna ritar siluetten av en flicka.

På avbildningen av flickans kropp skriver barnen namnet ”Julia” och adderar klackskor, nagellack, en kjol och långt hår. En av pojkarna skriver “olika sätt att tänka på”, på pappret med den kvinnliga kroppen.

Siluetten av pojken får namnet ”Daimar”. Byxor och kort hår läggs till. Vid upprepade tillfällen frågar vi eleverna vad som saknas. Flickorna blir generade, tittar på varandra och skrattar. Efter viss tvekan ritas det manliga könsorganet på siluetten av pojken.

En högljudd diskussion om siluetterna pågår i klassrummet.

– Hur identifierar vi en flicka? frågar Rodolfo, som arbetar på Chasqui.

Julia, ett av barnen som intagit platsen vid tavlan, svarar att flickor är mer försiktiga än pojkar. Rodolfo undrar om inte pojkar också kan vara det.

– Tjejer har kjol, säger Daimar, en av pojkarna i klassen.

– Har någon tjej en kjol på sig härinne? Nej, alla har byxor, är de killar då?” utmanar Rodolfo.

Svaren på det påståendet blir ett bestämt ”nej” från majoriteten av klassen. Rodolfo förklarar för barnen att skillnaden mellan män och kvinnor är de reproduktiva organen.

Workshopen är en start på en mer öppen dialog om ämnet och Rodolfo avslutar med att betona att kroppen är varje individs privata ägodel och att ingen får röra den mot din vilja.

Text och bild: Elsa Rechlin, praktikant i Bolivia

Bolivia: 60-årsjubileum på skolan Villandrani

Chasqui, El Alto, jämställdhet, Maskuliniteter, Sexuella och reproduktiva rättigheter | svalornauser | 05-03-2019

Chasqui, en av Svalorna Latinamerikas (Svalorna LA) samarbetsorganisationer, arbetar bland annat för barn och unga som lever i fattigdom i El Alto i Bolivia. Som en del av programmet ”Juntos y Juntas cambiando nuestra realidad” organiserar Chasqui workshops på skolan Villandrani i utkanten av El Alto. När skolan firade sitt 60-årsjubileum var Chasqui självklart på plats.  

Skolans ca 300 barn deltog i jubileumsfirandet. ”Utbildning, Disciplin och Värderingar!” ropade barnen och lyfte händerna i olika rörelser.

Chasquis arbete på skolan inkluderar workshops som fokuserar på könsbaserat våld, sexuella rättigheter, sexhandel och miljöarbete. Under förra årets workshops fick barnen exempelvis reflektera över vad jämställdhet innebär, och vad som egentligen menas med sexualitet. Dessa typer av frågeställningar är grundläggande för att öppna upp för samtal om tabubelagda ämnen.

– Det är viktigt att Chasqui är på plats idag och firar skolan som fyller 60 år. Det skapar förtroende hos såväl skolledningen som eleverna. Vi vill visa att vi är här för att stötta skolan och deras elever med vårt arbete, säger Juana Hoyahua Chiara, socialarbetare på Chasqui.

Juana är en del av arbetsgruppen som organiserar projekten på skolorna. Hon berättar att arbetet på skolan har lett till goda resultat. Barnen har fått ett starkt förtroende för Chasqui och intresset för de frågor Chasqui arbetar med har ökat hos både elever och lärare.

På skolan möts vi av glada elever som kramar Chasquis medarbetare, och i ett tal uttrycker skolans rektor sin tacksamhet för det arbete organisationen bedriver på skolan.

Freddy Toledo Quispe, programkoordinator för Juntos y Juntas, överlämnar ett diplom till skolans direktör Lic. Alejandra Zamora Cochi

Inför kommande termin hoppas Juana och hennes medarbetare på Chasqui att ungdomarna i större utsträckning ska sprida kunskapen om könsbaserat våld, sexuella rättigheter, sexhandel och miljöarbete vidare. Ett annat önskemål är att intresset och deltagandet bland föräldrarna ska öka.

Text och foto: Beata Sjödahl, praktikant, Bolivia

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika