Bolivia: Våga prata om sex och pubertet!

Bolivia, Chasqui, Sexuella och reproduktiva rättigheter | svalornauser | 29-03-2019

I El Alto råder det brist på sexualundervisning. I en enkätundersökning som Svalorna Latinamerikas (Svalorna LA) samarbetsorganisation Chasqui gjort på skolor där organisationen är verksam svarar majoriteten av eleverna att de tror att deras klasskompisar behöver mer sexualundervisning.

Chasqui fortsätter därför att arbeta med sexualundervisning ute på landsbygdens skolor. På skolan Villandrani utanför El Alto organiserar Chasqui workshops, som ska förse barnen med grundläggande kunskaper kring vilken funktion de manliga och kvinnliga könsorganen fyller. Det huvudsakliga syftet med dessa workshops är att öppna upp för en dialog kring pubertet och sexuellt umgänge.

Workshopen introducerades med en film om könsorganens delar och funktion.
Eftersom få av barnen är bekanta med ämnet var det en del som tyckte att det var pinsamt att titta på filmen.

Workshopen fortsatte med en diskussionsövning. Barnen fick ta ställning till olika påståenden som ”Jag tycker det är pinsamt att prata om sex och puberteten” eller  ”Det är viktigt och nödvändigt att prata om de förändringar som sker i vår kropp under puberteten”.

Eleverna bildade en ring i mitten av klassrummet. Var och en läste upp ett påstående som klasskamraterna sedan fick ta ställning till. Höll man med om påståendet fick man byta plats, om inte fick man sitta kvar.

Eleven Carla Lourdes Condori läser upp ett av påståendena.

”Jag håller med om att det finns kroppsdelar som är privata”, ”Jag tycker att det är viktigt att i skolan få lära mig hur de manliga och kvinnliga könsorganen fungerar” och ”Jag håller med om att alla har rätt till sin egen kropp”, var några av barnens ställningstaganden.

Rodolfo, som arbetar i projektet i skolorna, avslutade workshopen med att betona hur viktigt det är att våga prata om de förändringar som skett, eller som kommer att ske, med kroppen när man går mot att bli ung vuxen. Att det inte är något att skämmas över, att det händer alla.

– Vi skäms inte över att prata om att vi tappar, och får nya, tänder eller att vi växer och blir längre, så vi borde inte heller skämmas över andra kroppsliga förändringar, säger han.

Foto och text: Beata Sjödahl, praktikant Bolivia

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika