Bolivia: Tillsammans för tjejers rättigheter!

ECAM, jämställdhet | svalornauser | 24-03-2019

I staden Tarija, belägen i södra Bolivia, har den kanadensiska ambassaden tillsammans med kommunen bjudit in till en presentation av ”Voces de niñas” (röster från flickor), med syfte att diskutera teman som barnäktenskap, graviditet och flickors rättigheter runtom i världen. Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation ECAM har varit med och koordinerat presentationen.

Tillsammans har den kanadensiska ambassaden, representanter från kommunen och ECAM tagit fram grundläggande mål för att förbättra villkoren för de mest utsatta sektorerna. Genom olika program, planer och projekt arbetar de för att uppmärksamma och förebygga problem som rör flickors rättigheter.

I Latinamerika är tidig graviditet hos unga kvinnor ett stort problem. Tarija är den region i vilken högst andel kvinnor blir gravida i åldrarna 15–18 år. Under 2017 registrerades 2 603 tonårsgraviditeter, enligt Folkhälsomyndigheten.

Tonårsgraviditeterna är inte bara en fråga om folkhälsa, det är även en fråga om utveckling. De är frågor kopplade till fattigdom, ojämlikhet baserat på kön, tvångsäktenskap, våld samt saknaden av information och utbildning.

– Vi måste öka medvetenheten och träna föräldrar att kommunicera med sina söner och döttrar om sexuella problem. Det är viktigt att vi når ut till alla, i olika åldrar och områden, för att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter, men också för att öka förståelsen för hur kroppen fungerar, säger Pamela Villegas Santos, ansvarig för mänskliga rättigheter på ECAM.

ECAM fokuserar på frågor som rör kvinnors rättigheter i alla åldrar och har många års erfarenhet av arbete som rör våld mot kvinnor, ungdomar och barn.

Deltagare på presentationen av Voces de niñas.

Text och foto: Emelie von Walden, praktikant, Bolivia

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika