Bolivia – Talangtävling för att belysa våld i El Alto

Bolivia, Chasqui, El Alto, Landsbygdsutveckling, Talangtävling | svalornauser | 14-10-2019

I Bolivia är våld vanligt förekommande både inom och utanför familjen. Genom en talangtävling fick skolbarn möjlighet att bemöta svåra frågor på kreativa sätt och börja reflektera över egna beteenden och våldsmönster i sin omgivning.

Scenen där den inspirerande talangtävlingen ägde rum

Under dagen stod sång, dans och poesi på agendan och talangtävlingen introducerades med att den bolivianska flaggan hissades samtidigt som skolans orkester spelade nationalsången. Därefter höll rektorn ett tal där han tackade alla medverkande, elever, lärare, mammor, pappor och Chasqui. Rektorn avslutade talet med några sista ord om kampanjen:

Denna kampanj är till för att reflektera över våra egna familjer och fundera över hur våra hem ser ut och fungerar. Det är dags för förändring, det är dags att leva i fred och det är dags att sätta stopp för våldet inom familjen.

Kampanjen riktade sig mot många olika typer av våld och var en del av Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Chasquis arbete mot våld i hemmet och sexuellt våld. Chasqui var under dagen inbjudna till skolan Cuba Caribe som de påbörjat samarbete med. Där bidrog de med material och satt med i juryn till talangtävlingen.

Med hjälp av Svalorna LA kunde Chasqui bidra med material och personal och därmed hjälpa skolorna med den här typen av aktiviteter. Aktiviteterna gav barnen möjlighet att på kreativa sätt bemöta svåra frågor och börja reflektera över egna beteenden och vad som sker i deras närmsta omgivning. I alla nummer som visades upp fick åskådarna en inblick i hur barnen upplevde och såg på olika typer av våld. Samtidigt fick barnen själva försöka finna olika lösningar på problemen.

Talangtävlingen var ett effektivt sätt för barnen att lära sig metoder för att motverka våld. Problematisk våldskultur lyftes upp till ytan och kunskapen ökade bland barnen. Förhoppningen är att kampanjer som denna i framtiden ska skapa positiva spiraler som bryter destruktiva mönster.

Text och bild: Clara Macario, praktikant, Bolivia

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika