Bolivia: Synliggörande av våldskultur skapar förändring

Bolivia, Chasqui, Könsbaserat våld, Landsbygdsutveckling, Maskuliniteter | svalornauser | 24-09-2019

I Bolivia är maschism, på svenska machokultur, ett återkommande begrepp när våldskultur diskuteras. Identifieringen av könsbaserat våld, som till stor del grundas av maschismen, är viktig för att motverka existerande våldskultur. Chasquis ungdomar fick i september själva identifiera och komma på strategier för att bekämpa könsbaserat våld.   

Genom brainstorming, tankekartor och diskussion arbetade ungdomarna fram varsin handlingsplan för aktion mot våld. Bland slutplanerna fanns bland annat temadagar, stödgrupper och karnevaler mot våld, åtgärder som det är tänkt att ungdomarna tillsammans med Chasqui ska arbeta vidare med under hösten.

Chasquis arbete och dagen i Achocalla är en del av Svalorna LA:s projekt i Bolivia ”Juntas y Juntos, Cambiando Nuestra Realidad”.

Svalorna LA:s samarbetsorganisation Chasqui har under hela året arbetat i tre olika skolor – Villandrani, Uruguay och Alemania – med aktiviteter fokuserade på könsbaserat våld. I en satsning för samverkan samlades ungdomar från alla tre skolorna i byn Achocalla utanför La Paz for att komma fram till gemensamma strategier mot våld.

Först och främst gick arbetet ut på att identifiera de olika typer av våld som ungdomarna själva kunde se i sina egna skolor, samt vad som är våldets orsak och konsekvens.

”Killarna förolämpar tjejerna och låter dem inte vara med. De lär sig det hemma när de hör hur papporna pratar till mammorna” står det på en av lapparna skrivna av barnen.

Maschism var ett begrepp som återkom bland barnen. De hade en förståelse för att det finns en ordning mellan män och kvinnor i samhället och att männen anser sig ha högre ställning än kvinnor och därför behandlar dem som de behagar. Ett beteende som upprepas i skolor och mellan ungdomarna.

Syftet med dagen var dock inte bara att ge ungdomarna strategier att identifiera det våld som de upplever i sin närhet, utan att faktiskt gå från utbildning, analys och prat till verklig handling. Aktiviteten i Achocalla var menad som nästa steg i att stärka ungdomarna och deras kompetens, så att de själva kan agera mot könsbaserat våld.  

Samverkan och kapacitetsstärkande åtgärder för ungdomar är en av Svalorna Latinamerikas (LA) samarbetsorganisation Chasquis huvudfokus.

Nora Engvall Olmås, praktikant, Bolivia.

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika