Bolivia: Starka band mellan kvinnor motarbetar våld i samhället

Landsbygdsutveckling | svalornauser | 27-05-2019

Syftet med självhjälpsgrupperna är att motarbeta våld i samhället genom att kvinnor får knyta starkare band med andra kvinnor i sin närmiljö. De pratar mycket om självrespekt och hur de tillsammans skyddar varandra emot olika typer av diskriminering och misshandel.

Nu har vår samarbetspartner RED ADA avslutat självhjälpsgruppen som varit aktiv de senaste sex veckorna i El Alto – Bolivia. Ungdoms-och vuxengrupperna har tillsammans med psykologer och pedagoger från Svalornas samarbetsorganisation bearbetat trauman och stärkt deltagarnas självförtroende.

Första veckan var det knappt några som vågade räcka upp handen eller tala med magstöd när de stod inför gruppen. Nu har det gått sex veckor är gruppdynamiken en helt annan. Deltagarna har uttryckt att självhjälpsgruppen är en frizon när de kan slappna av, vara sig själva och prioritera sig själva för en gångs skull. Flera av mammorna är hemmafruar med många barn som måste tas hand om vilket har lett till att kvinnorna sällan får egentid.

 Teman som har tagits upp:

-Rädslor

-Självkänsla och självförtroende

-Maktlöshet och makt

-Självförsvar

-Vem är jag?

För varje vecka som har gått så har kvinnorna och tonårsflickorna blivit mer bekväma och öppnat upp sig mer, vilket har lett till att de har knutit nya band inom gruppen.

”Jag upplever att jag har fått mer insikt om vikten av ett starkt självförtroende och blivit bättre på att uttrycka mina känslor” – Zaida Barreto Fernández, 15 år.

Sista sessionen av självhjälpsgruppen som ägde rum var en reflektion bland medlemmarna om alla möten. Kvinnorna och tonårsflickorna uttryckte vad de har lärt sig och vad de kommer att ta med sig i framtiden. Några av
tonårsflickorna har efter självhjälpsgruppen startat en egen kommitté som ska motarbeta könsbaserat våld. En gång varje månad kommer de hålla i undervisningar om könsbaserat våld för sina klasskompisar i skolan.

”Jag har lärt mig mer om vad definitionen av våld är och hur man kan hjälpa folk i sin omgivning som är utsatta för det.” – Andrea, 27 år.

Linnea Petré, praktikant Bolivia

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika