Bolivia: “Mi cuerpo, mis derechos”- Min kropp, mina rättigheter

Landsbygdsutveckling | svalornauser | 20-05-2019

Könsbaserat våld och våld i nära relationer är ett utbrett problem i Bolivia. Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Capacitación y Derechos Cuidadnos (CDC)  arbetar förebyggande mot våld genom att hålla workshops i skolor om bland annat könsbaserat våld och maskulinitetsnormer.

– Vilka är era Sexuella och reproduktiva rättigheter och vad är skillnaden?
– Vivianne , CDC

-Vad är det första ni kommer att tänka på när ni hör sexuella och reproduktiva rättigheter? frågar Vivianne, CDC:s volontär.

CDC:s medarbetare och volontärer har precis genomfört en workshop på skolan ”Pedro Domingo Murillo I” i Palca, La Paz. Workshopen handlade om sexuella och reproduktiva rättigheter och syftade till att öka ungdomarnas kunskap om dessa ämnen, vad dessa rättigheter innebär och vad det är för skillnad mellan dem. Ungdomarna fick också göra olika övningar för att lära sig vilka rättigheter som är sexuella rättigheter och vilka som är reproduktiva rättigheter.

-Sexuella och reproduktiva rättigheter syftar till att garantera att vi kan utöva vår sexualitet på ett fritt, säkert och jämställt sätt utan diskriminering och våld. Det är viktigt att ni vet att det är ni som bestämmer om, när, hur och med vem ni vill ha en sexuell relation, förklarar Vivianne.

Nedan är en förklaring av skillnaden hämtad från RFSUs hemsida:

 Sexuella rättigheter

Sexuella rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna. Det innebär att människor oberoende av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, könsidentitet, sexualitet och ålder har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Detta utan att bli utsatta för diskriminering, kränkningar och våld.

Sexuella rättigheter har dock inte definierats i internationella överenskommelser på grund av att de inte erkänns av många stater och anses mycket kontroversiella.

Reproduktiva rättigheter

Till de reproduktiva rättigheterna hör bland annat kvinnors rätt att bestämma om antalet barn och om hur lång tidsrymden mellan graviditeterna ska vara. Dit hör även tillgång till preventivmedel samt till sexuell upplysning och utbildning.

Tilda Norsten, praktikant, Bolivia

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika