Bolivia: Livsmedelsförsörjning nu och i framtiden

Bolivia, CDC, jordbruk, Landsbygdsutveckling | svalornauser | 30-09-2019

Livsmedelsuveränitet och livsmedelsäkerhet är två viktiga faktorer för en hållbar livsmedelsförsörjning. I området Palca ska snart ett växthus etableras för att främja dessa faktorer. Svalorna Latinamerikas samarbetspartner Capacitacion y Derechos Ciudadanos bjöd in Ungdomsprogrammet mot könsbaserat våld för att hålla en utbildning i hållbara metoder inför etableringen. 

Personal från programmet Juntos y Jutnas Cambiando Nuestra Realidad.

Utbildning kring livsmedelsförsörjning är en essentiell del av Svalorna Latinamerikas arbete för mänskliga rättigheter i Bolivia. Svalorna Latinamerikas samarbetspartner Capacitacion y Derechos Ciudadanos (CDC) välkomnar personal från Svalorna Latinamerikas Ungdomsprogram mot könsbaserat våld till en tre dagars kurs i hållbara metoder. Målet är att öka personalens kunskaper inför etableringen av CDCs första växthus i området Palca.

Förberedelseutbildningen omfattas av två teoretiska moment och ett praktiskt studietillfälle. Agronomen Deysi Muñoz Perez utbildar i teman som livsmedelssuveränitet och livsmedelssäkerhet utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv, som hon senare knyter an till den bolivianska kontexten. I Bolivia omfattar konceptet livsmedelssuveränitet en pågående process av avkolonisering av livsmedel och produkter. Avkoloniseringsprocessen grundar sig på förfädernas filosofi om Buen vivir som refererar till ett liv i fullständighet och visdomen att leva i harmoni och balans med moder jord. Processen grundar sig också i filosofin Chacha-warmi som symboliserar dualiteten i Aymara-världen, där det feminina och det maskulina kompletterar varandra och formar ett harmoniskt väsen. Livsmedelssuveräniteten och livsmedelssäkerheten i Bolivia har avgörande betydelse för odlingsmarkens resiliens och den agroekologiska odlingen.

Deltagare från programmet J.J.CN under en genomgång av biodlingskulturen i Bolivia ledd av agronomen Elizabeth Calisaya.

Den praktiska delen av utbildningen som består av två studiebesök hålls av agronomen Elizabeth Calisaya. På första studiebesöket får deltagarna en genomgång om hur en bikupa sköts, hur honungsproduktionen går till samt hur biodlingskulturen i Bolivia utvecklas. Avslutningsvis får deltagarna själva aktivt ta del av biskötseln på den besökta bigården i Palomar (Rio Abajo). Samma dag besöks även ett växthus i La Paz som enbart drivs av elever under uppsikt av biologiläraren på skolan. Förberedelseutbildningen avrundas med en fördjupande föreläsning om hur man framgångsrikt bygger växthus anpassade för organisk odling av grönsaker i det kalla och torra klimatet på platån.

Ett växthus eller en så kallad solcell på en skola i La Paz.

Capacitacion y Derechos Ciudadanos (CDC) jobbar ständigt med att förbättra livsmedelsförsörjningen i Bolivia. Genom utbildningar som denna skapas möjligheter till självförsörjning och förbättrade livsvillkor. Med små förändringar kring hållbara jordbruksmetoder kan livsmedelsförsörjningen förbättras och utvecklas.   

Text och foto: Aleksandra Bumbaroska

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika