Bolivia: Hur gör vi vår röst hörd hos makthavare?

Bolivia, ECAM, Tarija, Workshop | svalornauser | 15-01-2019

I ett samarbete mellan organisationerna i staden Tarija ska politisk och social påverkan diskuteras och konkreta projekt och idéer tas fram. Hur gör man för att makthavare ska intressera sig och lyssna? 

Linder Zenteno Futuri och deltagare. Foto: Eva Louise Bäckemo Johansson

Ecams Workshop startar klockan 8:30 på medborgarkontoret med deltagare från Zebrorna – en ungdomsgrupp som jobbar med trafiksäkerhet och social miljö på Tarijas gator. Förmiddagen ska behandla teman såsom politisk och social påverkan. Linder Zenteno Futuri, ansvarig för mänskliga rättigheter på Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation ECAM och som är välkänd hos Zebrorna, håller i aktiviteten och fångar karismatiskt ungdomarnas intresse och koncentration då han talar.

Hur gör vi för att makthavare ska lyssna på oss? frågar han. Ni måste fånga deras intresse snabbt. Hur gör vi detta?

Zebrorna diskuterar i olika grupper, gör övningar i att presentera projekt för makthavare och alla applåderar för varandra – stämningen är fin och gruppen av Zebror är sammansvetsad. Vi praktikanter håller i en övning i social/politisk påverkan där deltagarna får olika exempel på problematiska situationer i ett samhälle och hur de kan alliera sig liksom organisera sig för att få sin röst hörd hos makthavare.

Avslutningsvis förklarar alla grupper vad de fått lära sig och tackar och viftar med händerna – vilket är en applåd på Zebrornas vis.

I pausen frågar jag deltagaren Youana Heredia hur hon upplevde förmiddagen; ”Det var konkret vilket gör att vi förstod bra. Jag tror vi lärde oss av er och ni av oss.”

Youana Heredia. Foto: Eva Louise Bäckemo Johansson

Vi pratar även om rollen som samhällsmedborgare. Youana menar att första steget är att identifiera de samhällsproblem som finns för att sedan kunna organisera sig för förändring. Hon ler. ”Bara efter att du fångat makthavarnas intresse kan du försöka övertyga dem.”

Eva Louise Bäckemo Johansson, programpraktikant, Bolivia

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika