Bolivia: Fröken, vad är äggledare för något?

Bolivia, Landsbygdsutveckling, Red Ada, Sexuella och reproduktiva rättigheter, Workshop | svalornauser | 26-09-2019

Klitoris, blygdläppar och sädesledare är några av de ord som dyker upp som frågetecken hos skolelever i åldrarna 13 till 16 år. Samarbetsorganisationen Red Ada har organiserat en grupp elever som själva ska hålla i workshops om sexuella rättigheter för sina klasskamrater.

Över 4000 meter över havet ligger skolan Simón Bolívar. Det är en skola i El Alto där elever får i uppgift att hålla i lektioner om sexuella rättigheter, som är en kompletterande del av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.

Innan lektionen börjar är det kaotiskt, eleverna sitter och gör allt annat än att uppmärksamma tjejerna som ska lära dem om sina rättigheter och sina sexuella organ.

– Silencio en la clase por favor! Tyst i klassen!

På tavlan hänger ett papper som beskriver vad sexuella rättigheter innebär och hur lagen stödjer dessa 10 rättigheter. De inbegriper allt ifrån hur alla människor har rätt att njuta av sin sexualitet till rätten att leva ett liv fritt från våld och diskriminering.

Här listar en grupp elever alla sexuella rättigheter.

Efter en kort presentation får klasskamraterna i uppgift att sätta ut rätt ord på rätt del av kroppen. En del klarar det galant medan andra får klura på om könshormonet testosteron tillhör mannen eller kvinnan. Efteråt ska de fortsätta sätta ut ord, men nu får de bilder på det manliga och kvinnliga könsorganet. Det ekar av fniss och kinderna är röda som tomater. Trots att ämnet skapar massor av känslor tas uppgiften på stort allvar och de börjar klippa och klistra.

Klasskamrater försöker lista ut vilken kroppsdel som tillhör kvinnan och mannen.

– Señorita, que son trompas de Falopio?

– Y clitoris que es?

Förvirringen av vad klitoris och äggledare egentligen betyder sprids bland ungdomarna men engagemanget flödar. De börjar ta fram ordböcker för att ta reda på vad de olika delarna betyder. Killarna har svårare att placera ut ord som urinrör och sädesledare, medan tjejernas funderingar riktar sig mot vad skillnaden mellan inre och yttre blygdläppar är.

Workshopen är en plats där eleverna själva får ansvar över sin utbildning och inlärning om sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa. När klockan närmar sig lunchtid ersätts elevernas frågetecken kring kropp och sexualitet mot kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter.

Soledad Cornejo, praktikant, Bolivia

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika