Styrande dokument

Svalorna Latinamerikas arbete utgår från den övergripande policyn som antas på årsmötet som är organisationens högst beslutande organ.

Styrande dokument

Svalorna Latinamerikas arbete utgår från den övergripande policyn som antas på årsmötet som är organisationens högst beslutande organ.

Årsredovisning med revisionsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018
Policy
Stadgar
Strategi_2017-2021
Protokoll årsmöte 6 maj 2017
Protokoll konstituerande styrelsemöte 6 maj 2017
Protokoll extrainsatt årsmöte 4 mars 2017

Stöd oss

Bli medlem här

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika