Välkommen till praktikantbloggen

I den här bloggen skriver våra utlandspraktikanter om sina erfarenheter från våra utvecklingsprogram i Latinamerika. Från januari till juni 2018 befinner sig Cecilia och Sara i Nicaragua och Agnes och Roberta i Peru.

Bolivia: Ecam- en välkänd röst inom feministiska frågor i 25 år.

Bolivia, jämställdhet, Maskuliniteter, Sexuella och reproduktiva rättigheter | svalornauser | 14-01-2019

Det som började som en liten lokaltidning där kvinnor från olika bostadsområden fick göra sina röster hörda, har växt till en organisation med ett tiotal anställda och många volontärer. Så fort det händer något som rör kvinnors rättigheter och/eller feminism knackar journalister på dörren till Ecams, Svalornas samarbetsorganisations kontor, spända på att få höra en feministisk vinkel på en aktuell fråga.

– Vi är en referenspunkt kring feministiska frågor i Tarija. Medierna vet det, att vi inte är tysta när det händer något. Vi har en analys och vi tänker framföra den, säger Peky Rubín Celis, Ecams talesperson.

Peky Rubín Celis är en välkänd person i Tarija. Hon har dedikerat hela sitt yrkesliv åt kvinnors rättigheter och räds inte att vara en nagel i ögat på de institutioner som motarbetar en av Ecams tydligaste visioner: ett samhälle fritt från patriarkalt våld.

– Vi fortsätter kämpa dag för dag för kvinnors rättigheter, det är värt mödan men också värt livet, sa Peky Rubin i ett uppmärksammat tal från Ecams 25 årsfirande i oktober 2018 och applåderna dansade genom rummet.

Anna Bokinge, programpraktikant, Bolivia

Bolivia: Skolelever på väg att bli jordbrukare

Landsbygdsutveckling | svalornauser | 11-01-2019

På två skolor i utkanten av El Alto är det nu dags för eleverna att sätta frön till kommande grönsaksodlingar. Projektet vill ge barnen praktiska kunskaper kring mat och odling men förhoppningen är att det sår ett frö till något större. 

Eleverna spenderade rasten efter lektionen i ett av växthusen som finns på skolgården. Foto: Agnes von Unge

Eleverna spenderade rasten efter lektionen i ett av växthusen som finns på skolgården. Foto: Agnes von Unge

”När jag odlar något så är det fint att se plantan växa. Du känner att du växer tillsammans med den. För att skörda så måste vi så.”Jhessica Perez Sanchez 15 år

Gabriela Flores Acsencio och Vaneza Maribel Aguirre Rocha är agronomstudenter från stadens universitet och håller i kurstillfällena.

Nästa vecka kommer eleverna att sätta dagens teori i praktik. De kommer att producera grönsaker som de sedan kan äta. Främst så kommer sallad, rädisa och mangold att odlas, säger Gabriela och fortsätter- Det är viktigt att skolor har odlingar eftersom att eleverna lär sig om jordbruk och om hur man äter hälsosamt. Att odla egna grönsaker på skolan är något som går hand i hand med de globala målen. Det är så många rättigheter som flyter ihop när det handlar om maten vi äter. Framför allt rätten till försörjning, hälsa och miljö. Det är ett sätt att konkret visa på alternativ och prata om det sätt som många grönsaker framställs industriellt i världen, vilka konsekvenser det får.

Agnes von Unge, programpraktikant, Bolivia

Bolivia: ¡NO SEÑOR!

Bolivia, Globalamålen, Maskuliniteter, Maskuliniteter, Sexuella och reproduktiva rättigheter, Workshop | svalornauser | 10-01-2019

Vad händer om vi säger nej till Machismo? Det är vad en av våra samarbetspartners i Bolivia arbetat med. Med dansen och teaterns hjälp skapar de utrymmen för reflektion kring mansdominerade normer och könsstereotypa rollfördelningar i hemmet och samhället för att främja en mer jämställd syn.

Machismo innebär att män värdesätts mer än kvinnor det ger män en högre maktposition, i hemmet liksom i det offentliga rummet. På grund av denna samhällsstruktur tar sig många män rätten att bestämma över kvinnors liv och kroppar.Jämställdhet och kvinnors rättigheter genomsyrar alla Svalorna LA:s program i Latinamerika. Tillsammans med lokala organisationer arbetar Svalorna LA för att motverka könsbaserat våld och barnsexhandel. Svalorna LA stödjer även kvinnor att starta sina egna verksamheter och att få större politiskt inflytande genom utbildning i ledarskap.

Film av: Filippa Lirvall, Praktikant på Aguayo i Bolivia

Bolivia: Fredsfestival i El Alto

Bolivia, El Alto | svalornauser | 12-10-2018


För att uppmärksamma den internationella fredsdagen har Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Chasqui organiserat en fredsfestival, "Festival de Paz". Festivalen uppmärksammar att deklarationen för de mänskliga rättigheterna firar 70-årsjubileum. Syftet med festivalen är att få befolkningen i El Alto att bli medveten om hur man kan skapa fred genom dialog och kreativitet. Jorge, som är programkoordinator från Chasqui, berättar om att kommunikation och att förhandla konflikter och problem på ett positivt sätt är viktigt för att fred och förändring ska bli verklighet.


Text och video: Caroline Björkdahl, programpraktikant, Bolivia

Bolivia: Vi behöver stå enade i arbetet för en bättre framtid!

Bolivia, ECAM, HBTQIA+, Sexuella och reproduktiva rättigheter, Tarija | svalornauser | 28-09-2018

Trots fredagskväll är det fullt i lokalen. Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Ecam arrangerar en informationskväll tillsammans med organisationen Igual. På gatan utanför lokalen är det fortfarande varmt, såsom det är under septemberkvällar i Tarija där Ecam har sitt säte. Tarija ligger i södra Bolivia, 15 timmars bilfärd ifrån La Paz. Trots det geografiska avståndet berör de lagar som fattas gällande sexuella rättigheter i Bolivias huvudstad i högsta grad personer i Tarija. Om en av dessa lagar ska kvällen handla.

Inbjudna är delar av Tarijas HBTQ-community. Kvällen inleds med att Svalornas praktikanter i Tarija, Eva Louise Bäckemo Johansson och Anna Bokinge håller en kort workshop om samtycke och sex. Frågan om samtycke och hur det kan uttryckas är en fråga som engagerar.

Några av deltagarna på fredagens informationskväll.
Foto: Linder Zenteno Futuri

– Det är viktigt att förstå att vi behöver ge vårt samtycke, och om vi inte gör det så är det en våldtäkt, säger Erick Castellón efter workshopen.

Erick är en av aktivisterna i GMenV Tarija. GMenV är en organisation som engagerar homosexuella män i Tarija i arbetet för hbtq-personers rättigheter. Organisationen är också en av de grupper som Svalorna Latinamerikas program ”Juntas y juntos” jobbar med.

Han fortsätter.

– Det är viktigt att vara medveten om att även om man är i samma säng utan kläder och säger nej så måste det respekteras, annars gör den andra personen våld på mina rättigheter.

Efter workshopen är det dags för grundaren till sexualpolitiska organisationen Igual, advokaten Martin Vidaurre Vaca, att prata. Martins del av kvällen handlar om de juridiska inskränkningar som gjorts i lagen om könsidentitet i Bolivia. En lag som funnits sedan 2016 men som sedan 2017 omfattas av restriktioner. Stundtals är stämningen intensiv och många vill komma till tals samtidigt.

-Vi måste stå upp för varandra, säger Erick Castellón efter samtalet. Vi behöver stå enade i arbetet för en bättre framtid för oss alla.

Anna Bokinge, praktikant, Bolivia 

Stöd oss

Bli medlem här

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika