Presenter som gör skillnad!

Bidra till att göra världen mer rättvis! Ge bort en gåva som kan glädja arbetande barn i Bolivia, familjer på den peruanska landsbygden och skolbarn i Nicaragua.

Läs mer

Rätten till utbildning!

Utbildning är en mänsklig rättighet och nödvändig för både individuell och samhällelig utveckling. Svalorna Latinamerika uppmärksammar detta genom kampanjen "Utbildning för alla".

Läs mer

Latte för Latinamerika!

En latte kostar ca 25 kronor. Avstå från en latte och stöd istället Svalorna LA:s arbete med att stärka människors rättigheter i Latinamerika. SMS:a "SvalornaLA LATTE" till 72970. Vi kan göra skillnad!

Läs mer

Workshop för lärare och föräldrar

Publicerad 22 mars, 2012

Grupparbete om värderingar

I samband med att skolstarten närmade sig i Bolivia anordnade CASSA en fem dagars workshop för föräldrar och lärare. Syftet var att medverka till att förbättra kvaliteten på utbildning för barn i grundskolan i El Alto.

CASSA har tidigare jobbat med Svalorna Latinamerika i programmet Deldepa och ingår nu i programmet Suma Thakhi, där fokus ligger på att genom utbildning förbättra barns och ungdomars framtidsmöjligheter.  Som ett led i detta arbete arrangerade CASSA tillsammans med UNICEF, utbildningsministeriet och kommunistyrelsen i El Alto en workshop om barns rättigheter i skolan, inlärningsstrategier och betygsystem. Dessutom fick workshopdeltagarna tips på olika verktyg för att stötta barn med inlärningssvårigheter och hyperaktivitet.

Trots intressanta ämnen var det svårt att undvika viss diskussion om den nya skollagen Avelino Siñani

– Det finns en oro och osäkerhet eftersom ingen har fått tydliga riktlinjer för hur det nya arbetet ska struktureras, berättar Felipa Ayala, huvudansvarig för CASSA, och förklarar att den nya skollagen är ett pilotprojekt som kommer att medföra stora förändringar för lärarnas arbete.

Värderingar i fokus

I möteslokalen diskuterar lärare och föräldrar elevers värderingar gällande respekt och familjerelationer samt lärarnas roll. Julio Cesar Garcia, inbjuden föreläsare, menar att värderingarna går hand i hand med elevernas rättigheter i skolan. Lokalen är full av olika åsikter, men alla tycks vara överens om att lärare och föräldrar bär ansvaret för elevens skolgång.

När workshopen är slut konstaterar lågstadieläraren Margarita Callizaya Chiri att hon tycker att workshopen har varit intressant och givande.  Även om hon inte kommer att kunna vara med alla dagarna, säger hon att hon tar med sig mycket av det som har sagts under workshopen.

– Bristen på gemensamma värderingar har gjort att vi har misslyckats med utbildningen, säger Margarita. Hon menar att det även är bristen på gemensamma värderingar som har bidragit till att brottsligheten har ökat i städerna.

– På landet behåller man värderingarna, men de har försvunnit i staden, fortsätter hon innan hon återgår till grupparbetet med andra lärare. Uppgiften är att prata om vilka värderingar eleverna behöver och försöka kategorisera dessa.

Felipa Ayala berättar att allt material som tas fram under workshopen kommer att ställas ut efteråt.

– Det är viktigt att vi visar samhället att vi försöker förbättra arbetet i skolorna. Vi vill dela med oss av det vi har diskuterat. Vi har även filmat och kommer att ge alla deltagare allt som har dokumenterats under workshopen.

 

 

Text och foto: Macarena Mendoza Alvarez