Bolivia


Svalorna Latinamerika har varit verksamma i Bolivia sedan slutet på 70-talet. Sedan 2009 har vi arbetat i programform med bland annat
SRHR frågor och maskulinitet. Sedan 2018 arbetar Svalorna Latinamerika med ett ungdomsprogram mot könsbaserat våld som pågår
fram till 2021.

 

Varför behövs insatser i bolivia?

Bolivia är ett av Latinamerikas fattigaste länder. Under de senaste årtiondena har Bolivia haft en mycket hög grad av urbanisering av urfolk
från landsbygden och många har bosatt sig i de fattiga semiurala områden som omger städerna. 

I Bolivia är diskriminering på grund av kön, ålder eller sexuell läggning, åtföljd av våld, tyvärr en vardag för många. Just barn och ungdomar
är en extra utsatt grupp för olika former av övergrepp där fattigdom, sexuell exploatering, graviditet i tidig ålder, barnarbete och misshandel
i hemmet är riskfaktorer. De patriarkala strukturerna och machismen påverkar sociala relationer i samhället och försätter både män och
kvinnor i högrisksituationer och i synnerhet de unga påverkas negativt. 

Enligt en undersökning av bolivianska myndigheter 2016 har sju av tio kvinnor i Bolivia utsatts för sexuella övergrepp någon gång i sina
liv. Årligen rapporteras ca 14,000 fall av sexuellt våld mot kvinnor, barn och tonåringar men endast ett fåtal av fallen leder till en fällande dom.
De lagändringar som regeringen genomfört under de senaste åren, exempelvis den omfattande lagen mot våld och den övergripande
lagen mot människohandel, har visat sig ha begränsad effekt. 


Stöd oss

Bli medlem här

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika