Utsikt från byn Cotanay, Peru. Foto: Lina Franzén

KaLLELSE till årsmöte i Svalorna Latinamerika

Datum: Lördagen den 5 maj 2018
Tid: Klockan 11 till 15
Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm. Möteslokal Draken.
Ta dig hit med lokaltrafik: Buss nr 2, till sluthållplats ”Barnängen”.

Seminarium om bristen på vatten i Peru

I samband med årsmötet arrangerar Svalorna LA ett seminarium om klimatförändringar och bristen på vatten i Castilla Media, Peru. Mer information om seminariet nedan.

Så gör du för att ha rösträtt på årsmötet

För att ha rösträtt på årsmötet ska du vara betalande medlem, och din medlemsavgift för 2018 ska vara inbetald senast fredagen den 27 april då röstlängden fastställs.

Påverka Svalorna Latinamerika – skicka in en motion

Du som är medlem i Svalorna Latinamerika kan påverka organisationen genom att skicka in en motion till årsmötet. Din motion ska inkomma till styrelsen senast fredagen den 27 april. Motioner skickas till styrelsen via e-post styrelsen@svalorna.se eller via post till Svalorna Latinamerika, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm.

Anmäl dig gärna i förväg

Anmäl ditt deltagande till kansliet via e-post info@svalorna.se eller per telefon 08-642 16 96 senast fredag den 27 april.

Vi bjuder på lunch

Vi bjuder alla de som anmält sig i förväg på en god vegansk lunchgryta.

På en skola i Castilla Media, Peru, har skolbarn gjort teckningar på temat klimatförändringar och den smältande glaciären Coropuna som finns i deras närområde. Foto: Jhonny Salvatore Talavera

Seminarium: Räcker vattnet åt alla?

Ett samtal om vattensituationen i Castilla Media i södra Peru där Svalorna Latinamerika stöder landsbygdsutveckling och vattenhushållning. Hur hanteras vattensituationen i Peru i jämförelse med andra platser längs Stilla Havet, från Kalifornien i norr till Chile i söder? Vad kan vi göra för att lantbrukarna i Castilla Media ska ha vatten även i framtiden?

Vid seminariet kommer vi att få en introduktion till vattenfrågan i Castilla Media och se på videoreportage som Svalorna Latinamerikas praktikanter filmat inför samtalet med vattenexperten John-Olov Vinterhav, praktikanterna Laura Juarez Sandkvist och Jhonny Talavera samt Svalorna Latinamerikas verksamhetsledare Klas Sellström. Samtalsledare är Per Fröberg.

Varmt välkomna

Förslag på dagordning vid årsmötet

 • Årsmötet öppnas
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet
 • Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 • Godkännande av röstlängd
 • Fastställande av dagordning
 • Föredragning av verksamhetsberättelsen
 • Föredragning av resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelsen
 • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelseordförande, se underlag nedan
 • Val av styrelseledamöter, se underlag nedan
 • Val av revisor och revisorssuppleant, se underlag nedan
 • Val av valberedning, se underlag nedan
 • Presentation av verksamhetsplan och budget för 2018
 • Fastställande av föreningens övergripande policy, se underlag nedan
 • Bekräftelse av fastställd ändring av föreningens stadgar, se underlag nedan
 • Motioner och förslag
 • Presentation av Årets Svala
 • Övriga ärenden
 • Årsmötet avslutas

Convocatoria para la reunión anual de Svalorna Latinamerika

Fecha: Sábado 5 de mayo 2018
Hora: 11:00 – 15:00
Lugar: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Estocolmo. Möteslokal Draken. Bus No. 2, hasta la parada final Barnängen

El comité organizador les extiende una cordial invitación a todos sus miembros e interesados

Para poder acceder a los derechos de voto en la reunión anual, será indispensable que usted sea miembro y que haya pagado su tarifa de membresía antes del viernes 27 de abril.

Los miembros pueden presentar sus mociones a más tardar una semana antes de la reunión anual; el viernes 27 de abril. Las mociones se pueden enviar a la Junta Directiva al correo electrónico styrelsen@svalorna.se o a la dirección de Svalorna Latinamerika, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm.

Para registrarte a la reunión envie a más tardar el viernes 27 de abril un correo electrónico a info@svalorna.se o al teléfono 08-642 16 96

Bienvenidas y bienvenidos!

Stöd oss

Bli medlem här

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika